Articole
3. Resurse umane

3.1.
Plan de resurse umane

1. Planificarea resurselor umane

Afla detalii despre definirea si etapele planificarii resurselor umane.   Citeste tot articolul

2. Planul de resurse umane - generalitati

Afla detalii despre obiectivele, politicile, sistemele, activitatile de resurse umane, responsabilitatea managementului resurselor umane si organizarea interna a departamentului de resurse umane.   Citeste tot articolul

3. Analiza, descrierea, evaluarea si reproiectarea posturilor

Postul reprezinta activitatea pe care o persoana o presteaza, in mod permanent si organizat, intr-o firma, in schimbul unui salariu. Definirea postului cuprinde analiza, descrierea si evaluarea acestuia.   Citeste tot articolul

4. Recrutarea, selectia si integrarea resurselor umane

Afla detalii despre cum se planifica activitatile de recrutare, selectie si integrare a resurselor umane.   Citeste tot articolul

5. Pregatirea profesionala si dezvoltarea carierei

Ce este pregatirea profesionala, care sunt obiectivele acesteia, care sunt etapele pentru stabilirea cerintelor de pregatire profesionala si metodele de pregatire profesionala.   Citeste tot articolul

6. Evaluarea performantelor resurselor umane

Detalii despre definirea evaluarii performantelor, obiectivele evaluarii, criteriile si standardele de performanta, precum si care sunt metodele de evaluare a performantelor.   Citeste tot articolul

7. Recompensarea salariatilor

Ce este recompensa, care sunt factorii care influenteaza marimea recompensei, tipuri de recompense   Citeste tot articolul

8. Drepturile si obligatiile salariatilor, disciplina muncii

Orice angajat al unei organizatii are anumite drepturi si obligatii care decurg din prevederile legale, precum si din contractele colective si individuale de munca, din statutul si regulamentele interioare. Responsabilitatile in domeniul drepturilor si ale disciplinei muncii revin atat managerilor cat si compartimentului de personal.   Citeste tot articolul

9. Securitatea si sanatatea muncii

Cateva generalitati despre securitatea si sanatatea muncii   Citeste tot articolul

10. Relatiile cu sindicatele

Generalitati privind relatiile cu sindicatele   Citeste tot articolul

11. Managementul conflictelor

Ce sunt conflictele, clasificarea acestora, cauzele si modul de solutionare. Detalii despre conflictele de munca.   Citeste tot articolul
281 Documente Anexe la Codul Muncii