Articole
3. Resurse umane
3.1. Plan de resurse umane

3.1.10
Relatiile cu sindicatele

Viorel Andrievici

Sindicatul este o organizatie fara caracter politic, constituita in scopul apararii, promovarii intereselor profesinale, economice si socialeale membrilor sai.

Preocuparile majore ale sindicatelor vizeaza limitarea zilei de lucru la opt ore, imbunatatirea conditiilor de munca si a masurilor privind protectia si securitatea muncii, obtinerea dreptului de participare la negocieri colective privind raporturile de munca etc.

Structura proprie de organizare si conducere a sindicatelor se adopta de fiecare sindicat in parte, prin statutul de constituire. Sindicatele se pot constitui si pe ramuri de activitate, dupa profesii sau dupa criteriul teritorial.

Federatii, confederatii, uniuni - pentru corelarea si coordonarea actiunilor lor, sindicatele din aceeasi ramura de activitate sau profesie se pot asocia in vederea constituirii unei federatii sindicale profesionale. La randul lor, doua sau mai multe federatii profesionale din ramuri de activitate diferite se pot asocia in vederea constituirii unei conferedatii sindicale. In cadrul confederatiilor si federatiilor, sindicatele se pot constitui in uniuni teritoriale.

Organizatiile sindicale asociate in federatii sau confederatii dobandesc personalitate juridica.

Mijloacele de actiune care pot fi folosite de sindicate sunt:

  1. negocierile (intre patroni sau reprezentantii acestora, pe de o parte, si reprezentantii sindicatelor sau ai angajatilor nesindicalizati);
  2. petitia (o cerere scrisa adresata unei autoritati, in vederea solutionarii unor probleme sau in scopul restabilirii legalitatii);
  3. protestul (manifestarea impotrivirii sau dezacordului cu o anumita hotarare sau masura luata de patroni sau manageri, in legatura cu desfasurarea raporturilor de munca, considerate de sindicate sau de angajati ca fiind nelegale sau inportune; poate fi verbal, scris, sau prinalte modalitati);
  4. mitingul;
  5. demonstratia;
  6. greva.
281 Documente Anexe la Codul Muncii