Articole
3. Resurse umane
3.1. Plan de resurse umane

3.1.9
Securitatea si sanatatea muncii

Viorel Andrievici

Sanatatea reprezinta acea stare a organismului uman, in care functionarea tuturor tesuturilor, organelor, aparatelor si sistemelor are loc in mod normal.

Bolile profesionale sunt afectiuni produse ca urmare a executarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme functionale ale organismului uman in procesul de munca.

Securitatea muncii este ansamblul masurilor tehnice, sanitare, organizatorice si juridice care au ca scop ocrotirea vietii si sanatatii personalului muncitor, prin asigurarea unor conditii bune de munca, prevenirea imbolnavirilor profesionale si a accidentelor de munca, reducerea efortului fizic si psihic, precum si asigurarea unor conditii speciale pentru cei care efectueaza munci grele sau vatamatoare, pentru munca femeilor si a tinerilor.

Responsabilitati - Competente in domeniul sanatatii personalului revin atat organizatiilor in cadrul carora isi desfasoara activitatea personalul angajat, cat si institutiilor specializate, cu atributii in domeniul asigurarii sanatatii populatiei.

Scopul principal al programelor si a reglementarilor legale privind sanatatea si securitatea muncii este de a preveni leziunile si accidentele in legatura cu munca.

Accidentele de munca - prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului uman, precum si intoxicatia acuta profesionala, produse in timpul procesului de munca sau in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu si care au provocat incapacitate temporara de munca de cel putin o zi, invaliditate sau deces.

281 Documente Anexe la Codul Muncii