CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

21 sectiuni
Această secţiune include exploatarea resurselor naturale vegetale şi animale. Secţiunea cuprinde activităţile de obţinere a producţiei vegetale, creşterea animalelor, exploatarea forestieră şi a altor plante, animale sau produse animaliere din ferme sau din habitatul lor natural
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Agriculture, forestry and fishing
FRA - Agriculture, sylviculture et peche
GER - Land- und forstwirtschaft, fischerei
Documente Rubinian corespondente (31)
Industria extractivă include extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă (cărbune şi minereuri), lichidă (ţiţei) sau gazoasă (gaze naturale). Extracţia se poate realiza prin diferite metode, cum sunt mineritul în subteran sau la suprafaţă, exploatarea puţurilor, exploatarea zăcămintelor aflate în mări şi oceane, etc.
Această secţiune include activităţi suplimentare ce au drept scop prepararea materialelor brute pentru comercializare, de exemplu, concasarea, măcinarea, curăţarea, uscarea, sortarea, concentrarea minereurilor, lichefierea gazelor naturale şi aglomerarea combustibililor solizi. Aceste operaţiuni sunt adesea efectuate de unităţile care au extras resursele şi /sau de alte unităţi situate în apropiere. Activităţile extractive sunt clasificate în diviziuni, grupe şi clase în funcţie de principalul mineral produs. Diviziunile 05, 06 se refera la extragerea combustibililor fosili (cărbune, lignit, ţiţei, gaze); diviziunile 07, 08 se referă la extragerea minereurilor metalifere, diverse minerale şi produse de mină.
Unele operaţiuni tehnice din această secţiune, care privesc, în special, extracţia hidrocarburilor, pot fi efectuate pentru terţe părţi de către unităţi specializate, ca servicii industriale, acestea regăsindu-se în diviziunea 09.
Această secţiune exclude:
- prelucrarea materialelor extrase, vezi secţiunea C (Industria Prelucrătoare)
- utilizarea materialelor extrase fără o transformare ulterioară pentru construcţii, vezi secţiunea F (Construcţii)
- îmbutelierea apelor din izvoare naturale şi a apelor minerale din izvoare şi puţuri, vezi 1107
- sfărâmarea, măcinarea sau alte prelucrări a pământurilor, rocilor şi mineralelor, efectuate independent de activitaţile extractive, vezi 239
- colectarea, epurarea şi distribuţia apei, vezi 3600
- pregătirea terenului (amplasamentului) pentru extracţie, vezi 4312
- prospecţiuni geofizice, geologice şi de supraveghere (observare) seismica, vezi 7112
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Mining and quarrying
FRA - Industries extractives
GER - Bergbau und gewinnung von steinen und erden
Documente Rubinian corespondente (10)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Manufacturing
FRA - Industrie manufacturiere
GER - Verarbeitendes gewerbe/herstellung von waren
Documente Rubinian corespondente (329)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
FRA - Production et distribution d'lectricit, de gaz, de vapeur et d'air conditionn
GER - Energieversorgung
Documente Rubinian corespondente (3)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
FRA - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des dchets et dpollution
GER - Wasserversorgung; abwasser- und abfallentsorgung und beseitigung von umweltverschmutzungen
Documente Rubinian corespondente (2)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Construction
FRA - Construction
GER - Baugewerbe/bau
Documente Rubinian corespondente (134)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
FRA - Commerce; rparation d'automobiles et de motocycles
GER - Handel; instandhaltung und reparatur von kraftfahrzeugen
Documente Rubinian corespondente (93)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Transportation and storage
FRA - Transports et entreposage
GER - Verkehr und lagerei
Documente Rubinian corespondente (51)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Accommodation and food service activities
FRA - Hbergement et restauration
GER - Gastgewerbe/beherbergung und gastronomie
Documente Rubinian corespondente (35)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Information and communication
FRA - Information et communication
GER - Information und kommunikation
Documente Rubinian corespondente (84)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Financial and insurance activities
FRA - Activits financieres et d'assurance
GER - Erbringung von finanz- und versicherungsdienstleistungen
Documente Rubinian corespondente (9)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Real estate activities
FRA - Activits immobilieres
GER - Grundstcks- und wohnungswesen
Documente Rubinian corespondente (25)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Professional, scientific and technical activities
FRA - Activits spcialises, scientifiques et techniques
GER - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen dienstleistungen
Documente Rubinian corespondente (88)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Administrative and support service activities
FRA - Activits de services administratifs et de soutien
GER - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen dienstleistungen
Documente Rubinian corespondente (89)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Public administration and defence; compulsory social security
FRA - Administration publique
GER - Öffentliche verwaltung, verteidigung; sozialversicherung
Documente Rubinian corespondente (6)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Education
FRA - Senseignement
GER - Erziehung und unterricht
Documente Rubinian corespondente (9)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Human health and social work activities
FRA - Sant humaine et action sociale
GER - Gesundheits- und sozialwesen
Documente Rubinian corespondente (38)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Arts, entertainment and recreation
FRA - Arts, spectacles et activits rcratives
GER - Kunst, unterhaltung und erholung
Documente Rubinian corespondente (48)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Other service activities
FRA - Autres activits de services
GER - Erbringung von sonstigen dienstleistungen
Documente Rubinian corespondente (41)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use
FRA - Activits des mnages en tant qu'employeurs; activits indiffrencies des mnages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
GER - Private haushalte mit hauspersonal; herstellung von waren und erbringung von dienstleistungen durch private haushalte fr den eigenbedarf ohne ausgeprgten schwerpunkt
Documente Rubinian corespondente (18)
Corespondenta cu NACE rev.2
ENG - Activities of extraterritorial organisations and bodies
FRA - Activits extra territoriales
GER - Exterritoriale organisationen und krperschaften
Documente Rubinian corespondente (0)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii