CAEN 2021
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

A
Agricultura, silvicultura si pescuit

3 diviziuni

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Agriculture, forestry and fishing
FRA - Agriculture, sylviculture et peche
GER - Land- und forstwirtschaft, fischereiCorespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Crop and animal production, hunting and related service activities
FRA - Culture et production animale, chasse et services annexes
GER - Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Forestry and logging
FRA - Sylviculture et exploitation forestiere
GER - Forstwirtschaft und Holzeinschlag
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Fishing and aquaculture
FRA - Peche et aquaculture
GER - Fischerei und Aquakultur
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2021, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii