Sindicate - Pachet Complet

Descriere
Istoric Actualizari
Procedura Comanda

SINDICATE - PACHET COMPLET cuprinde documentele necesare pentru infiintarea, organizarea sau modificarea unui sindicat, unei federatii, confederatii sau uniuni sindicale teritoriale.


Cele 46 documente organizate in 11 foldere si avand in total 367 pagini sunt urmatoarele:

01. Explicatii

01. Procedura dobandire PJ Sindicat (extras Legea 62_2011).doc
02. Etape infiintare sindicat.doc
03. Procedura obtinere reprezentativitate org sindicale (extras Legea 62_2011).doc
04. Procedura dobandire PJ Federatii, Confederatii, Uniuni (extras Legea 62_2011).doc

02. Modele

01. Procesul-verbal de constituire a sindicatului.doc
02. Lista membrilor organelor de conducere a sindicatului.doc
03. Procesul-verbal de constituire a federatiei sindicale.doc
04. Cerere dobandire a PJ de catre sindicat.doc
05. Cerere dobandire a PJ de catre federatia sindicala.doc
06. Procura speciala autentificata infiintare Federatie.doc
07. Procesul-verbal sedinta de modificare a statutului, organelor de conducere etc.doc
08. Cerere modificare Statut sau Conducere Sindicat sau Federatie.doc
09. Hotararea sindicatului de asociere in federatie.doc
10. Lista membrilor organelor de conducere ale fed sind.doc

01. Statute

01. Statut Sindicat - model.doc
02. Statut Federatie Sindicala - model.doc
03. Statut Confederatie Sindicala - model.doc
04. Statut Uniune Sindicala Teritoriala - model.doc

02. Reprezentativitate

01. Cerere depunere dosar ITM (art. 51_1_c_c din Legea 62_2011).doc
02. Cerere constatare reprezentativitate (art. 51_1_c_c din Legea 62_2011).doc
03. Imputernicire pt formalitati cerere reprezentativitate Sindicat.doc
04. Declaratie nr total membri Federatie (art.52_A_c Legea 62_2011).doc
05. Declaratie nr total membri Sindicat (art.52_B_b Legea 62_2011).doc
06. Declaratie nr total membri Sindicat (art.52_C_b Legea 62_2011).doc
07. Adeverinta nr total angajati (art.52_c_c Legea 62_2011).doc
08. Situatie cumulativa nr.membri Confederatie (art.52_A_c Legea 62_2011).doc
09. Situatie cumulativa nr.membri Federatie (art.52_B_b Legea 62_2011).doc

03. Cereri afiliere

01. Cerere inscriere angajat in sindicat (Cerere de adeziune).doc
02. Cerere afiliere a unui sindicat la o federatie.doc
03. Cerere afiliere Federatie la Confederatie.doc

03. Exemple

Modificare Statut si Conducere

Dosar modificare statut si conducere Sindicat - exemplul 1.pdf

Reprezentativitate

Linkuri exemple reprezentativitate.doc (din cauza dimensiunii mari a dosarelor am ales sa plasam documentele pe serverul site-ului si sa le puteti consulta sau descarca de acolo)

Regulamente de organizare si functionare

ROF Federatie - Birou Executiv - exemplul 1.pdf
ROF Federatie - Colegiu Director - exemplul 1.pdf
ROF Federatie - Comisie Cenzori - exemplul 1.pdf
ROF Federatie - Departament SSM si Pregatire Profesionala - exemplul 1.pdf
ROF Federatie - exemplul 1.pdf
ROF Federatie - exemplul 2.doc

Statute

Statut Confederatie - exemplul 1.pdf
Statut Federatie - exemplul 1.pdf
Statut Federatie - exemplul 2.pdf
Statut Federatie - exemplul 3.pdf
Statut Sindicat - exemplul 1.pdf
Statut Federatie - Exemplul 4.doc

04. Legislatie

01. Explicatii privind legislatia organizatiilor sindicale.doc

05. Istoricul actualizarilor

01. Istoricul actualizarilor.doc

Modelele de documente Rubinian sunt documente electronice complexe, profesionist intocmite, continand detalii si solutii pentru cele mai diverse situatii concrete. Ele sunt editabile, putand fi adaptate necesitatilor dvs. de afaceri.

281 Documente Anexe la Codul Muncii