Articole
3. Resurse umane
3.1. Plan de resurse umane

3.1.4
Recrutarea, selectia si integrarea resurselor umane

Viorel Andrievici

Recrutarea resurselor umane

Definire - Recrutarea este activitatea de identificare a persoanelor care au acele caracteristici solicitate de posturile vacante si de atragere a acestora in cadrul organizatiei.

Metode de recrutare - rezultatele recrutarii sunt influentate de metoda folosita. Dintre metodele practicate pentru recrutarea personalului mentionam:

 1. publicitatea;
 2. reteaua de cunostinte;
 3. folosirea consilierilor de recrutare;
 4. cautarea persoanelor;
 5. fisierul cu potentiali angajati;
 6. activitatile de marketing.

Sursele de recrutare pot fi din zona locala (scoli profesionale, licee, universitati, propria intreprindere sau alte intreprinderi, oficii de munca si securitate sociala, etc.), sau din afara zonei locale (pe langa cele indicate mai sus, targuri de locuri de munca, asociatii profesionale, firme specializate, asociatii ale persoanelor cu handicap etc.).

Criteriile de recrutare pot fi competenta, vechimea si potentialul de dezvoltare a candidatilor.

Planul de recrutare - pentru ca recrutarea sa se faca in mod profesionist, trebuie elaborat un plan de recrutare.

Etapele planului de recrutare sunt:

 1. studiul politicii de personal a organizatiei;
 2. organizarea posturilor si a persoanelor (organigrama efectiv aplicata si cea de perspectiva, din compararea caora se poate stabili concret necesarul de recrutat);
 3. studiul plecarilor (o evidenta a posturilor devenite disponibile datorita demisiilor, concedierilor, pensionarilor sau deceselor);
 4. studiul posturilor (pe baza descrierii acestora, evidentiindu-se informatiile privind denumirea postului, obiectivele, sarcinile, responsabilitatile si mijloacele folosite);
 5. calcularea nevoilor directe (prin simpla comparare a efectivului teoretic cu cel real, prin luarea in considerare a vitezei cu care se reinnoieste personalul);
 6. calcularea nevoilor de recrutare (asezarea intr-un tabel a nevoilor directe si indirecte, acoperirea acestora din resurse interne, posturile cu persoane disponibile, si insumarea acestora in nevoi totale si nevoi de recrutare).

Selectia resurselor umane

Definire - selectia este procesul prin care se alege, conform unor criterii, cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post.

Activitatile procesului de selectie sunt:

 1. primirea;
 2. intervievarea si administrarea de teste solicitantilor;
 3. conducerea investigatiilor privind mediul din care provin solicitantii;
 4. programarea examinarilor medicale;
 5. plasarea noilor angajati;
 6. urmarirea integrarii lor;
 7. tinerea dosarelor si a rapoartelor adecvate.

Procesul de selectie a resurselor umane - o selectie riguroasa presupune parcurgerea urmatoarelor etape (eliminatorii):

 1. intocmirea unui curriculum vitae;
 2. intocmirea scrisorii de prezentare;
 3. completarea formularului de angajare;
 4. interviul;
 5. testarea (teste bio-medicale si psiho-fiziologice, teste de aptitudini simple si complexe, teste de indemanare, teste de inteligenta si perspicacitate, teste de cunostinte generale si grad de instruire, teste de creativitate);
 6. verificarea referintelor;
 7. examenul medical;
 8. angajarea.

Integrarea profesionala

Definire - integrarea profesionala este o faza ulterioara angajarii. Aceasta asigura asimilarea unei persoane in mediul profesional si adaptarea ei la cerintele grupului din care face parte.

Componentele unui sistem de integrare profesionala eficient sunt:

 1. pregatirea noilor angajati;
 2. stabilirea informatiilor de care au nevoie noii angajati;
 3. precizarea responsabilitatilor pentru integrare;
 4. cunoasterea principiilor ce vor fi avute in vedere la integrarea profesionala.

Metode de integrare profesionala:

 1. manualul noului angajat;
 2. conferinte de indrumare;
 3. instructaje;
 4. filme de indrumare;
 5. luarea sub tutela, etc.

Integrarea profesionala a unui nou angajat ia sfarsit atunci cand acesta este capabil sa indeplineasca in mod corect, sarcinile postului pe care il ocupa.

281 Documente Anexe la Codul Muncii