Ordinul 132/2013
modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Tematici COR | Dreptul muncii

Nr. 150/132
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Institutul National de Statistica

 

In baza:

- Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania;

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor - ISCO 08;

- Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania,

in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si al art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

 

Art. 1

Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, se modifica si se completeaza cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei nationale, prevazute in lista din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale

si persoanelor varstnice,             Presedintele Institutului National de Statistica,

Mariana Campeanu       Tudorel Andrei

ANEXA

 

LISTA

ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale ce modifica si completeaza

Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere)

 

 

1.            administrator structuri sportive               codul - 143115

2.            agent pentru servicii de investitii financiare       codul - 331108

3.            analist de informatii       codul - 242224

4.            analist informatii de firma           codul - 242222

5.            arbitru pentru pasari de rasa     codul - 612207

6.            asistent de cercetare in antropologie biologica codul - 213151

7.            auditor de siguranta rutiera       codul - 214952

8.            cercetator in antropologie biologica       codul - 213150

9.            consilier de stare civila  codul - 242225

10.          consilier pentru dezvoltare personala   codul - 242324

11.          consultant de investitii codul - 241269

12.          consilier sportiv               codul - 226911

13.          crescator de pasari de rasa si pentru decor         codul - 612206

14.          crescator de pasari pentru oua de consum         codul - 612204

15.          crescator de pasari pentru reproductie                codul - 612203

16.          crescator de pui pentru carne   codul - 612205

17.          director general adjunct              codul - 111238

18.          evaluator in sistemul formarii profesionale continue     codul - 242411

19.          expert  codul - 335406

20.          expert criminalist            codul - 341102

21.          expert tehnic judiciar    codul - 341109

22.          inginer biotehnolog       codul - 213152

23.          inspector de specialitate in gospodarirea apelor              codul - 213307

24.          inspector de stare civila               codul - 242226

25.          inspector de stat             codul - 335404

26.          inspector social                codul - 263512

27.          inspector sef teritorial  codul - 111240

28.          inspector tehnic              codul - 335405

29.          instalator pentru pompe de caldura       codul - 712614

30.          instalator pentru sisteme geotermale   codul - 712615

31.          investigator       codul - 242223

32.          investigator-sef               codul - 111239

33.          insotitor pasageri in transportul rutier   codul - 511207

34.          lacatus constructii structuri aeronave    codul - 722207

35.          lucrator calificat in irigatii             codul - 611302

36.          manager de proiect in parteneriat public privat                codul - 242112

37.          manager pentru ordine si siguranta publica        codul - 121309

38.          operator de handling combustibil           codul - 315517

39.          operator la platforme pentru lucru la inaltime   codul - 834316

40.          operator prelucrarea carcaselor de pasare         codul - 751109

41.          operator prelucrare initiala a pasarilor   codul - 751108

42.          operator sortare carcase de pasare        codul - 751110

43.          operator transare carcase de pasare     codul - 751111

44.          operator umplere recipiente GPL           codul - 932912

45.          organizator evenimente sportive            codul - 342217

46.          personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor     codul - 261206

47.          specialist control intern in domeniul pietei de capital     codul - 241270

48.          specialist in achizitii        codul - 332301

49.          specialist in activitatea de coaching        codul - 242412

50.          specialist in managementul riscului        codul - 242114

51.          specialist pentru piata de capital              codul - 241271

52.          specialist piete reglementate    codul - 241268

Se modifica denumirea ocupatiei cod 751105 din "taietor pasari" in "operator abatorizare pasari"

Se modifica denumirea ocupatiei cod 223007 din "infoenergetician radiestezist" in "inforenergetician radiestezist"

Se modifica denumirea ocupatiei cod 261204 din "judecator inspector" in "inspector judiciar"

Se modifica denumirea ocupatiei cod 335107 din "inspector de trafic A.R.R. (studii medii)" in "inspector de trafic rutier (studii medii)"

Se modifica denumirea ocupatiei cod 242216 din "inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)" in "inspector de trafic rutier (studii superioare)"

Se modifica denumirea ocupatiei cod 541301 din "gardian de inchisoare" in "agent de penitenciare"

Se muta ocupatia "operator de insamantari artificiale la animale" din Grupa de baza 2132 "Consultanti in agricultura, silvicultura si pescuit" in Grupa de baza 3142 "Tehnicieni in domeniul agriculturii" si va avea codul 314204

Se muta ocupatia "consultant de securitate" din Grupa de baza 5414 "Paznici" in Grupa de baza 2421 "Analisti de management si organizare" si va avea codul 242113

Se muta ocupatia "agent de nava" din Grupa de baza 3151 "Mecanici navali" in Grupa de baza 3339 "Agenti de servicii comerciale neclasificati in grupele de baza anterioare" si va avea codul 333913

Se muta ocupatia "gestionar custode sala" din Grupa de baza 4321 "Functionari in evidenta stocurilor" in Grupa de baza 3435 "Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural" si va avea codul 343523

Se muta ocupatia "restaurator opere de arta si monumente istorice (studii medii)" din Grupa de baza 4415 "Functionari pentru activitati de secretariat" in Grupa de baza 3433 "Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)" si va avea codul 343301

Se muta ocupatia "conservator opere de arta si monumente istorice (studii medii)" din Grupa de baza 4415 "Functionari pentru activitati de secretariat" in Grupa de baza 3433 "Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)" si va avea codul 343302

Se muta ocupatia "restaurator bunuri culturale (studii medii)" din Grupa de baza 4415 "Functionari pentru activitati de secretariat" in Grupa de baza 3433 "Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)" si va avea codul 343303

Se muta ocupatia "conservator bunuri culturale (studii medii)" din Grupa de baza 4415 "Functionari pentru activitati de secretariat" in Grupa de baza 3433 "Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)" si va avea codul 343304

Se muta ocupatia "restaurator arhiva (studii medii)" din Grupa de baza 4415 "Functionari pentru activitati de secretariat" in Grupa de baza 3433 "Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)" si va avea codul 343305

Se muta ocupatia "conservator arhiva (studii medii)" din Grupa de baza 4415 "Functionari pentru activitati de secretariat" in Grupa de baza 3433 "Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)" si va avea codul 343306

Se muta ocupatia "consilier ecolog" din Grupa de baza 2131 "Biologi, botanisti, zoologi si asimilati" in Grupa de baza 2133 "Specialisti in domeniul protectiei mediului" si va avea codul 213308

Descrierea grupei de baza 9623 Cititori de contoare si incasatori se completeaza si va avea urmatorul continut:

Cititorii de contoare si incasatorii aprovizioneaza aparatele automate si colecteaza bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea si alte dispozitive de incasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze si apa, efectueaza activitati de cantarire a marfurilor, materiilor prime, materialelor la intrarea si iesirea din magazie, sectie, depozit, unitate.

281 Documente Anexe la Codul Muncii