Legislatie
Dreptul muncii

Dreptul muncii

! Data Denumire
! 2021
01-13
HG 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)
2020
11-06
OUG 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
! 2020
09-30
Legea 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2019
12-16
HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)
! 2019
07-26
Legea 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
! 2019
05-08
Legea 93/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
! 2019
04-19
OUG 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
! 2018
12-29
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (actualizată până în 20 ianuarie 2022)
! 2018
12-10
HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)
! 2018
11-14
OUG 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
! 2018
09-21
Ordinul 1943/2018 Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2018
07-26
Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
! 2018
07-24
Decizia 387/2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2018
07-05
Ordinul 1635/2018 Ordinul nr. 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere)
! 2018
06-14
Legea 127/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant
! 2018
04-10
Legea 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2018
04-02
Legea 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
! 2018
03-13
Legea 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2017
12-19
HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
! 2017
11-21
Ordinul 1786/2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2017
08-07
OUG 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2017
04-04
Ordinul 198/2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011
! 2017
03-29
OUG 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
! 2017
01-06
HG 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (abrogat)
! 2016
11-18
Legea 220/2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2016
10-13
Legea 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2016
07-07
Decizia 261/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2016
06-03
Ordinul 936/2016 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2016
05-04
Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
! 2015
12-31
HG 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (abrogat)
! 2015
11-27
Ordinul 2196/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2015
06-17
Decizia 279/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2015
05-08
Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2015
03-25
Ordinul 747/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
! 2015
03-09
Ordinul 123/2015 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2015
01-22
Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2014
12-11
HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
! 2014
08-28
Ordinul 1419/2014 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2014
08-28
Ordinul 328/2014 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2014
06-26
Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2014
03-19
Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
! 2014
03-05
Ordinul 190/2014 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2014
03-05
Ordinul 76/2014 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2013
12-24
HG 1116/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08
! 2013
12-12
Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior
! 2013
11-18
Norma Metodologica din 6 noiembrie 2013 de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca (aprobata prin HG 855/2013)
! 2013
11-15
HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (abrogat)
! 2013
11-13
Ordinul 2176/2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2013
11-13
Ordinul 931/2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
2013
10-29
Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
! 2013
07-24
Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social
2013
02-12
Legea 2/2013 Lege privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
! 2013
02-06
Ordinul 132/2013 modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2013
02-06
Ordinul 150/2013 modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2013
01-23
HG 23/2013 Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (abrogat)
2013
01-22
Ordinul 192/2013 Ordin pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor
2012
12-21
OUG 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator
2012
11-29
HG 1123/2012 Hotarare pentru stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie 2012 ca zile libere
2012
07-24
Legea 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2012
05-30
Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
2012
05-17
Norma metodologica din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (aprobata prin HG 301/2012)
! 2012
02-22
Ordinul 177/2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2012
02-22
Ordinul 81/2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
! 2011
12-27
HG 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (abrogat)
2011
12-27
HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
2011
07-08
Norma metodologica din 6 iulie 2011 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii (aprobata prin HG 98/2012)
! 2011
06-30
OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
! 2011
05-27
HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (abrogat)
!! 2011
05-10
Legea dialogului social (legea 62/2011) (r.1)
! 2011
05-02
Norma metodologica din 29 aprilie 2011 de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (aprobata prin Ordinul nr. 1439/2011)
2011
04-22
OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente
! 2011
04-20
Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
2011
03-31
Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2011
02-10
HG 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
! 2011
02-09
OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
! 2010
12-30
HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 (r.1)
2010
09-27
HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
2009
06-01
OUG 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania
2007
07-13
HG 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
2007
03-29
Norma Metodologica din 28 februarie 2007 generala de aparare impotriva incendiilor (aprobata prin Ordinul 163/2007)
! 2006
12-18
Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
! 2006
12-18
Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r.1)
!! 2006
10-30
Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)
2006
10-03
HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
2006
08-23
HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
2006
08-09
HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
!! 2006
07-26
Legea securitatii si sanatatii in munca (legea 319/2006)
! 2006
07-21
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
! 2006
05-22
Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator
! 2006
03-28
Legea 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
! 2005
11-29
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
! 2005
11-14
OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
! 2005
10-11
Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca (r.2)
2005
07-05
OUG 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2004
07-29
Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
! 2003
12-19
Legea 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2003
11-18
Legea 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
! 2003
10-27
OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
! 2003
07-22
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
! 2003
02-24
HG 166/2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
!! 2003
02-05
Codul Muncii (r.1)
2002
06-27
Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (republicata si actualizata) (r.1)
! 2002
05-08
Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati (r.3)
! 1999
12-31
Legea 210/1999 concediului paternal
! 1991
03-27
Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase
281 Documente Anexe la Codul Muncii