Ordinul 936/2016
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Ordinul 936/2016 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 421 din 3 iunie 2016
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice / INS
Data intrarii in vigoare: 3 iunie 2016

Ascunde

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Institutul Naţional de Statistică

În baza:

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;

- art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată;

- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. I.

Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA
ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

       
 

Nr. crt.

Denumirea ocupaţiei

Cod COR

 

1.

ajutor bucătar

941101

 

2.

asistent de cercetare ştiinţifică în muzică

265238

 

3.

cercetător ştiinţific în muzică

265237

 

4.

compozitor

265235

 

5.

decorator produse cofetărie

751206

 

6.

dermopigmentist

514210

 

7.

director dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar

112038

 

8.

jonctor fibră optică

742215

 

9.

muzicolog

265236

 

10.

ofiţer electrician

215148

 

11.

ofiţer mecanic

214489

 

12.

ofiţer punte

215241

 

13.

specialist planificare teritorială

263221

Se mută ocupaţia "manager al sistemelor de management al calităţii" din Grupa de bază 3257 "Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale", asimilaţi în Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare", şi va avea codul 242114.

Se radiază ocupaţia "ofiţer electrician maritim", cod COR 315105.

Se radiază ocupaţia "ofiţer mecanic maritim", cod COR 315106.

Se radiază ocupaţia: "ofiţer de punte maritim", cod COR 315211.

281 Documente Anexe la Codul Muncii