Ordinul 747/2015
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Institutul Naţional de Statistică

În baza:

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;

- art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08, republicată;

- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. I.

Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 9 martie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 123/123/2015)

LISTA ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

 

       
 

1.

asistent de farmacie licenţiat

226204

 

2.

asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare

226924

 

3.

asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare

325909

 

4.

asistent medical de farmacie

321303

 

5.

asistent medical de pediatrie

325905

 

6.

asistent medical generalist

325901

 

7.

asistent medical igienă şi sănătate publică

226921

 

8.

asistent medical igienă şi sănătate publică

325907

 

9.

asistent medical laborator

226920

 

10.

asistent medical laborator

325904

 

11.

asistent medical nutriţie dietetică

226918

 

12.

asistent medical nutriţie dietetică

325902

 

13.

asistent medical obstetrică-ginecologie

325906

 

14.

asistent medical radiologie

226919

 

15.

asistent medical radiologie

325910

 

16.

asistent medico-social

226923

 

17.

asistent medico-social

325908

 

18.

expert relaţii sociale

441903

 

19.

manager servicii private de securitate

134919

 

20.

specialist educator în penitenciare

242904

 

21.

tehnician în fizică

311120

  22. psiholog

263411

 

- Se modifică denumirea grupei de bază 5414 din Paznici în Lucrători în servicii private de securitate.

- Se mută ocupaţia agent conducător câini de serviciu din grupa de bază 5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate şi va avea codul 541412.

- Se mută ocupaţia director departament securitate din grupa de bază 1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în grupa de bază 1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare şi va avea codul 134920.

- Se mută ocupaţia şef obiectiv servicii de securitate din grupa de bază 1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate şi va avea codul 541414.

- Ocupaţia agent de intervenţie pază şi ordine se redenumeşte agent de securitate intervenţie şi va avea acelaşi cod 541406.

- Ocupaţia agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive se redenumeşte agent de securitate competiţii sportive şi va avea acelaşi cod 541413.

- Ocupaţia şef formaţie pază şi ordine se redenumeşte şef serviciu pază şi va avea acelaşi cod 541405.

281 Documente Anexe la Codul Muncii