Ordinul 2176/2013
privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Institutul National de Statistica

In baza:

- Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania;

- art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08;

- Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania,

in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

Art. I. -

1 Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei nationale, prevazute in lista din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   

p. Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat

Presedintele Institutului National de Statistica,
Tudorel Andrei

ANEXA 

LISTA 
ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale ce modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere)
 

     

1.

arbitru

codul - 243221

2.

asistent analist de informatii

codul - 413207

3.

ambulantier

codul - 325802

4.

asistent de medicina dentara

codul - 325103

5.

asistent de profilaxie stomatologica

codul - 325102

6.

asistent registrator principal

codul - 261923

7.

auditor in managementul riscului

codul - 242116

8.

conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice

codul - 262110

9.

conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice

codul - 262111

10.

conservator/restaurator componente artistice din piatra, ceramica sau stucatura la monumente istorice

codul - 262112

11.

conservator/restaurator pictura murala

codul - 262108

12.

conservator/restaurator pictura pe lemn

codul - 262109

13.

conservator/restaurator vitralii si componente artistice din sticla la monumente istorice

codul - 262113

14.

consilier cadastru

codul - 216507

15.

evaluator de risc la securitatea fizica

codul - 242115

16.

inspector/referent in gestiunea materialelor si mijloacelor fixe

codul - 214953

17.

maistru silvic

codul - 314309

18.

manager de facilitati

codul - 242117

19.

montator, reglor si depanator de aparate si echipamente electronice

codul - 821223

20.

ofiter de control doping (studii medii)

codul - 342218

21.

ofiter de legatura pentru securitatea infrastructurii critice nationale/europene

codul - 242227

22.

operator echipamente de termografie

codul - 313908

23.

operator elemente din beton precomprimat cu armatura pretensionata

codul - 711407

24.

operator in ferme ecologice mixte

codul - 314205

25.

operator registrator de urgenta

codul - 422307

26.

referent de stare civila

codul - 411003

27.

specialist in iluminat

codul - 214237

28.

specialist in management si remediere situri contaminate

codul - 213309

29.

specialist SIG/IT

codul - 252901

30.

steward sportiv

codul - 342219

31.

subinginer cadastru

codul - 216508

32.

subinginer chimist

codul - 214536

33.

sef birou analize economice

codul - 121130

34.

sef birou calitate

codul - 132112

35.

sef birou contabilitate

codul - 121129

36.

sef birou corp control

codul - 121310

37.

sef birou tehnic

codul - 132111

38.

sef birou financiar

codul - 121128

39.

sef birou import-export

codul - 132453

40.

sef birou resurse umane

codul - 121209

41.

sef serviciu plan productie

codul - 132113

42.

sef structura de securitate

codul - 132114

43.

tehnician cadastru

codul - 311808

44.

tehnician evaluare, recomandare, furnizare si adaptare fotolii rulante

codul - 321403

Se muta ocupatia "expert criminalist" din Grupa de baza 3411 "Specialisti in domeniul juridic si asimilati" in Grupa de baza 2619 "Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare" si va avea codul 261902.

Se radiaza ocupatia "sef oficiu cadastru", cod 131113.

Se radiaza ocupatia "cercetator in cadastru", cod 211441.

Se radiaza ocupatia "inginer de cercetare in cadastru", cod 211442.

Se radiaza ocupatia "asistent de cercetare in cadastru", cod 211443.

281 Documente Anexe la Codul Muncii