Ordinul 198/2017
al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011

Tematici COR

Nr. 198/1.938

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Institutul Național de Statistică

În baza:

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

- art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată;

- Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al art. 7 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. -

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
 

Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează
Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

       
 

Nr. crt.

Denumirea ocupației

Cod COR

 

1.

asistent atragere fonduri

333914

 

2.

auditor electroenergetic

215150

 

3.

auditor termoenergetic

215154

 

4.

curator

262114

 

5.

ergonomist

226309

 

6.

inginer centrale eoliene

215152

 

7.

inginer centrale fotovoltaice

215151

 

8.

inginer conducere și control sisteme de utilități energetice

215162

 

9.

inginer de proces în tratarea/epurarea apei

214490

 

10.

inginer echipamente și sisteme hidroenergetice

215157

 

11.

inginer electrician

215149

 

12.

inginer energetica clădirilor

215159

 

13.

inginer exploatare centrale hidroelectrice

215156

 

14.

inginer exploatare centrale termoelectrice

215153

 

15.

inginer exploatare echipamente și instalații nucleare

214954

 

16.

inginer management resurse de apă

215158

 

17.

inginer programare și optimizare a instalațiilor și proceselor energetice

215160

 

18.

inginer protecția mediului în energetică

214304

 

19.

inginer rețele și sisteme hidraulice

215163

 

20.

inginer securitate obiective nucleare

215155

 

21.

inginer tehnologii informatice în energetică

215161

 

22.

manager atragere fonduri

243222

 

23.

manager cultural

134921

 

24.

manager în servicii sociale

112039

 

25.

navigator de pacienți

226922

 

26.

specialist educație muzeală

262115

 

27.

supervizor în servicii sociale

263513

 

28.

tehnician perfuzionist

226925

Se modifică denumirea ocupației cod 215105 din "inginer electroenergetică" în "inginer sisteme electroenergetice".

Se modifică denumirea ocupației cod 215112 din "inginer rețele electrice" în "inginer rețele electroenergetice".

Se modifică denumirea ocupației cod 215111 din "proiectant inginer energetician" în "inginer proiectant energetician".

Se modifică denumirea ocupației cod 215109 din "inginer termoenergetică" în "inginer sisteme termoenergetice".

Se modifică denumirea ocupației cod 215115 din "inginer centrale nuclearoelectrice" în "inginer exploatare centrale nuclearoelectrice".

 

 

Nr. 198/1.938

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Institutul Național de Statistică

În baza:

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

- art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată;

- Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al art. 7 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. -

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
 

Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează
Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

       
 

Nr. crt.

Denumirea ocupației

Cod COR

 

1.

asistent atragere fonduri

333914

 

2.

auditor electroenergetic

215150

 

3.

auditor termoenergetic

215154

 

4.

curator

262114

 

5.

ergonomist

226309

 

6.

inginer centrale eoliene

215152

 

7.

inginer centrale fotovoltaice

215151

 

8.

inginer conducere și control sisteme de utilități energetice

215162

 

9.

inginer de proces în tratarea/epurarea apei

214490

 

10.

inginer echipamente și sisteme hidroenergetice

215157

 

11.

inginer electrician

215149

 

12.

inginer energetica clădirilor

215159

 

13.

inginer exploatare centrale hidroelectrice

215156

 

14.

inginer exploatare centrale termoelectrice

215153

 

15.

inginer exploatare echipamente și instalații nucleare

214954

 

16.

inginer management resurse de apă

215158

 

17.

inginer programare și optimizare a instalațiilor și proceselor energetice

215160

 

18.

inginer protecția mediului în energetică

214304

 

19.

inginer rețele și sisteme hidraulice

215163

 

20.

inginer securitate obiective nucleare

215155

 

21.

inginer tehnologii informatice în energetică

215161

 

22.

manager atragere fonduri

243222

 

23.

manager cultural

134921

 

24.

manager în servicii sociale

112039

 

25.

navigator de pacienți

226922

 

26.

specialist educație muzeală

262115

 

27.

supervizor în servicii sociale

263513

 

28.

tehnician perfuzionist

226925

Se modifică denumirea ocupației cod 215105 din "inginer electroenergetică" în "inginer sisteme electroenergetice".

Se modifică denumirea ocupației cod 215112 din "inginer rețele electrice" în "inginer rețele electroenergetice".

Se modifică denumirea ocupației cod 215111 din "proiectant inginer energetician" în "inginer proiectant energetician".

Se modifică denumirea ocupației cod 215109 din "inginer termoenergetică" în "inginer sisteme termoenergetice".

Se modifică denumirea ocupației cod 215115 din "inginer centrale nuclearoelectrice" în "inginer exploatare centrale nuclearoelectrice".

 

281 Documente Anexe la Codul Muncii