Ordinul 1943/2018
Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Ordinul 1943/2018 Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 810 din 21 septembrie 2018
Emitent: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale / Institutul National de Statistica
Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2018

Ascunde

În baza:

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

- art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. -

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
 

p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Elena Solomonesc,
secretar de stat

Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

       
 

Nr. crt.

Denumire ocupație

Cod COR

 

1.

expert dezvoltare durabilă

242232

 

2.

inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu

214311

 

3.

inginer de cercetare în protecția mediului

214309

 

4.

inginer în gestiunea integrată a deșeurilor municipale/industriale

214307

 

5.

inginer mecatronist

214491

 

6.

inginer pentru controlul poluării mediului

214306

 

7.

inginer sisteme de transport operațional

214493

 

8.

inginer sisteme informatice pentru instalații și procese de depoluare

214310

 

9.

inginer tehnologii informatice în protecția mediului

214308

 

10.

inginer tehnolog în protecția mediului

214305

 

11.

inginer utilaje gospodărie comunală și ecologizare/salubrizare

214492

 

12.

instructor în poligonul de tragere

342309

 

13.

logistician în transporturi

214955

 

14.

manager sisteme de transport

132454

 

15.

recepționer-distribuitor

432113

 

15.

specialist operare sisteme de poziționare dinamică

214945

 

16.

surveyor maritim

311538

 

17.

surveyor fluvial

311539

 

18.

tehnician mentenanță a sistemelor de poziționare dinamică

311537

- Se mută ocupația "clasificator carcase" din grupa de bază 2132 "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3142 "Tehnicieni în domeniul agriculturii" și va avea codul 314206.

281 Documente Anexe la Codul Muncii