Ordinul 190/2014
privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Nr. 190/76/2014

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Institutul National de Statistica

 

In baza:

- Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania;

- art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania,

in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

Art. I.

Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei nationale, prevazute in lista din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale

si persoanelor varstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat               Presedintele Institutului National de Statistica,

Tudorel Andrei

ANEXA

LISTA ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale ce modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere)

 

1. auditor de securitate a aviatiei civile      codul - 242228

2. biochimist medical principal       codul - 226915

3. biochimist medical specialist      codul - 226912

4. biolog medical principal                codul - 226916

5. biolog medical specialist              codul - 226913

6. chimist medical principal              codul - 226917

7. chimist medical specialist            codul - 226914

8. coafor stilist       codul - 514103

9. consilier dezvoltare locala si regionala   codul - 242229

10. expert localizare              codul - 263219

11. geomatician       codul - 216509

12. geomorfolog     codul - 211441

13. laborant pentru fabrica de ciment          codul - 311942

14. manager consortiu turistic          codul - 263218

15. montator sisteme opace de termoizolare pentru cladiri               codul - 712416

16. operator camera comanda pentru fabrica de ciment     codul - 811411

17. operator flux pentru fabrica de ciment codul - 811412

18. operator masini insacuire pentru fabrica de ciment        codul - 818303

19. operator masini paletizate si infoliere pentru fabrica de ciment               codul - 818304

20. promotor local    codul - 263220

 

Se modifica denumirea ocupatiei cod 341201 din "asistent social nivel mediu" in "tehnician asistenta sociala".

Se modifica denumirea ocupatiei cod 263501 din "asistent social nivel superior" in "asistent social".

Se modifica denumirea ocupatiei cod 712408 din "confectioner geam termoizolator" in "confectioner vitraje izolante".

Se modifica denumirea ocupatiei cod 712410 din "montator tamplarie din aluminiu si mase plastice" in "montator sisteme tamplarie termoizolanta".

Se modifica denumirea ocupatiei cod 712411 din "confectioner-montator tamplarie din aluminiu si mase plastice cu geam termoizolator" in "confectioner-montator tamplarie cu vitraj izolant".

Se muta ocupatia "auditor in managementul riscului" din Grupa de baza 2421 "Analisti de management si organizare" in Grupa de baza 2141 "Ingineri tehnologi si de productie" si va avea codul 214139.

Se muta ocupatia "specialist in managementul riscului" din Grupa de baza 2421 "Analisti de management si organizare" in Grupa de baza 2141 "Ingineri tehnologi si de productie" si va avea codul 214140.

281 Documente Anexe la Codul Muncii