Ordinul 1786/2017
al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Nr. 1.786/5.384/2017

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Institutul Național de Statistică

În baza:

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

- art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, republicată;

- Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al art. 7 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. -

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
 

Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează
Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

       
 

Nr. crt.

Denumire ocupație

Cod COR

 

1.

bonă

531104

 

2.

bonitor la animalele de fermă

213236

 

3.

catehet

341309

 

4.

consilier eparhial

263643

 

5.

consilier patriarhal

263641

 

6.

dascăl

341308

 

7.

depanator telefoane mobile inteligente/tablete

742216

 

8.

diacon

341306

 

9.

eclesiarh

263648

 

10.

egumen/egumenă

341304

 

11.

episcop-vicar

263638

 

12.

episcop-vicar patriarhal

263637

 

13.

inspector eparhial

263645

 

14.

inspector general bisericesc

263642

 

15.

inspector patriarhal

263644

 

16.

îngrijitor grupă învățământ preșcolar

531204

 

17.

manager destinație turistică

143919

 

18.

ombudsman

243223

 

19.

paracliser

341302

 

20.

preot

341305

 

21.

prezentator TV

343524

 

22.

responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

242231

 

23.

secretar Cancelaria Patriarhală

263646

 

24.

secretar eparhial

263647

 

25.

vicar-administrativ eparhial

263640

 

26.

vicar-administrativ patriarhal

263639

- Se mută ocupația "cântăreț bisericesc" din grupa de bază 2636 "Specialiști în religie" în grupa de bază 3413 "Specialiști în domeniul religiei și asimilați" și va avea codul 341307.

- Se mută ocupația "călugăriță" de la codul 341302 la codul 341301 în aceeași grupă de bază 3413 "Specialiști în domeniul religiei și asimilați", unde se va regăsi ocupația "călugăr/călugăriță" la codul 341301, iar la codul 341302 rămas liber se introduce o nouă ocupație "paracliser".

- Ocupația "agent poliție comunitară" se redenumește "polițist local" și va avea același cod 541201.

281 Documente Anexe la Codul Muncii