Ordinul 1364/2022
privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Având în vedere dispozițiile:

– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România;

– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 1.785/DPOCMP din 29.08.2022,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Articolul I

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Ilie Stanciu,
secretar de stat
p. Președintele Institutului Național de Statistică,
Gered Beatrix

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale, care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

Nr. crt.

Denumirea ocupației

Cod COR

1.

confecționer produse textile

753114

2.

lucrător în lăcătușerie mecanică structuri

721436

3.

tanatopractor

516304

4.

terapeut în terapie asistată de animale

226929


Se mută ocupația „supraveghetor muzeu“ din grupa de bază 9629 „Muncitori cu pregătire elementară neclasificați în grupele de bază anterioare“ în grupa de bază 5151 „Personal de supraveghere inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții“ la codul 515109.

Se mută ocupația „interpret în limbaj mimico-gestual“ din grupa de bază 2352 „Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale“ în grupa de bază 2643 „Traducători, interpreți și alți lingviști“ la codul 264316 și se redenumește ca „interpret al limbajului mimico-gestual“.

Se mută ocupația „auditor în domeniul siguranței alimentare“ din grupa de bază 3257 „Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați“ în grupa de bază 2263 „Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale“ la codul 226311.

Se mută ocupația „manager în domeniul siguranței alimentare“ din grupa de bază 3257 „Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați“ în grupa de bază 2263 „Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale“ la codul 226312.
----

281 Documente Anexe la Codul Muncii