Hotararea de Guvern 1116/2013
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08

Tematici COR

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I.

Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 1 se introduc cinci noi articole, articolele 11 -15, cu urmatorul cuprins:

"Art. 11

Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigura identificarea, ierarhizarea si codificarea ocupatiilor din economia Romaniei.

Art. 12

La elaborarea COR se au in vedere urmatoarele principii:

a) principiul gruparii unitatilor de clasificat dupa criterii economice si sociale obiective, potrivit caruia constituirea categoriilor de clasificare se face in concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnicoeconomice obiective, in succesiunea importantei lor pentru activitatea practica;

b) principiul omogenitatii in constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit caruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseste un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectand aspecte din ce in ce mai amanuntite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt in principal urmatoarele: nivelul de educatie si formare profesionala; nivelul competentelor determinat de amploarea si complexitatea activitatilor care definesc ocupatiile; gradul de specializare in cadrul aceleiasi activitati; felul materiilor prime si utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;

c) principiul univocitatii gruparii unitatilor, care presupune si impune repartizarea fiecarei unitati de clasificat, numai intr-o singura grupa sau subgrupa, numai intr-un singur loc, indiferent de numarul locurilor si unitatilor de clasificat;

d) principiul actualitatii, care presupune luarea in considerare a celor mai noi ocupatii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusiv a optimizarii si economicitatii folosirii codurilor;

e) principiul stabilitatii pe o perioada mai indelungata de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care sa permita adaptarea permanenta a clasificarii la noile conditii de dezvoltare economico-sociala;

f) principiul folosirii multilaterale a clasificarii pe diverse structuri organizatorice si activitati, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetari statistice nationale si internationale.

Art. 13

COR este structurata pe 5 niveluri de clasificare, dupa cum urmeaza:

a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;

b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de baza; codificarea grupelor de baza se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

e) nivelul V face posibila detalierea la nivel de ocupatie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.

Art. 14

Orice ocupatie are un cod format din 6 cifre, astfel:

a) prima cifra corespunde codului grupei majore;

b) primele doua cifre corespund codului subgrupei majore;

c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;

d) primele 4 cifre corespund codului grupei de baza;

e) ultimele doua cifre, din cele 6, corespund codului ocupatiei.

Art. 15

COR cuprinde urmatoarele 10 grupe majore:

a) grupa majora 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori;

b) grupa majora 2: Specialisti in diverse domenii de activitate;

c) grupa majora 3: Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic;

d) grupa majora 4: Functionari administrativi;

e) grupa majora 5: Lucratori in domeniul serviciilor;

f) grupa majora 6: Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit;

g) grupa majora 7: Muncitori calificati si asimilati;

h) grupa majora 8: Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente;

i) grupa majora 9: Muncitori necalificati;

j) grupa majora 0: Fortele armate."

 

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2

(1) COR la nivel de ocupatie, pentru grupele majore 1-9, se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Ocupatiile specifice grupei majore 0, denumita "Fortele armate", se aproba in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre institutiile apartinand sistemului de aparare, ordine si siguranta publica."

3. Articolul 3 se abroga.

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in colaborare cu Institutul National de Statistica asigura, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR in concordanta cu modificarile care se produc in structura economiei nationale si in legislatia specifica in vigoare."

5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:

"Art. 51

Prin actualizarea COR se intelege ansamblul activitatilor care, dupa caz, au ca scop:

a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii;

b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii;

c) redenumirea si/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii."

6. Anexa se completeaza cu cinci noi grupe de baza, dupa cum urmeaza:

a) Dupa grupa de baza "2424 Specialisti in formarea si dezvoltarea personalului" se introduce o noua grupa de baza, cu urmatorul cuprins:

"2429 Specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare.";

b) Dupa grupa de baza "3413 Specialisti in domeniul religiei si asimilati" se introduc patru noi grupe de baza, cu urmatorul cuprins:

"3414 Personal didactic in invatamantul primar

3415 Personal didactic in invatamantul prescolar

3416 Instructori si asimilati din invatamant

3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare".

Art. II.

Ministerele, precum si orice alte organe care au atributii de elaborare a unor reglementari specifice pentru introducerea si/sau reglementarea de noi functii/ocupatii trebuie sa solicite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice actualizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III.

In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintele Institutului National de Statistica modifica si completeaza prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (6 caractere), cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste ocupatiile aferente grupelor de baza nou-introduse, prevazute la pct. 6 al art. I.

Art. IV.

Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. V.

Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea Structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, familiei,

protectiei sociale si persoanelor varstnice,

Mariana Campeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pana

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlatean

Ministrul educatiei nationale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru invatamant superior,

cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica,

Mihnea Cosmin Costoiu

Bucuresti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.116.

281 Documente Anexe la Codul Muncii