Dictionar juridic

Contract de mandat comercial

Contract incheiat intre o persoana - mandant - si o alta - mandatar - prin care mandatarul se angajeaza sa exercite fapte de comert sau sa indeplineasca anumite actiuni comerciale, in numele si pe contul mandantului, contra unei indemnizatii sau comision.Contractul de mandat comercial poate fi:

- general (General commercial mandate), prin care mandatarul primeste o imputernicire generala in scopul de a savarsi fapte si actiuni comerciale de orice natura in numele si pe contul mandantului;

- special (Special commercial mandate), prin care imputernicirea acordata de mandant mandatarului este limitata la un obiectiv determinat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii