Dictionar juridic

387 cuvinte pentru D
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z
DAF - Delivered at frontier - livrare la frontiera
Damnum emergens
Dana
Dara
Dare
Darea de mita
Darea in plata
Daruri de nunta
Daruri manuale
Data certa
Datorie
Datorie consolidata
Datorie de valoare
Datorie flotanta
Datorie nerambursabila
Datorii curente
Datorii de exploatare
Datorii pe termen lung
Datorii pe termen scurt
Daune
Daune cominatorii
Daune directe
Daune imprevizibile
Daune indirecte
Daune interese
Daune interese compensatorii
Daune interese moratorii
Daune morale
Daune previzibile
DAX
DDP - Delivered duty paid - livrat cu taxe vamale platite
DDU - Delivered duty unpaid - livrat taxe vamale neplatite
De cujus
De facto
De iure
De lege ferenda
De lege lata
De minimis non curat lex
De novo
De plano
De visu
Deadweight
Dealer
Debit
Debita (vb.)
Debite
Debitor
Debitor de regres
Debitor urmarit
Debitori solidari
Deblocare a contului
Deburs
Debuseu
Decadere
Decan
Decizie
Decizie de imputare
Declaratie de inventar
Deconfitura
Decont
Decont de cheltuieli
Decont de cheltuieli valutare
Decont pentru operatii in participatie
Decontare
Decontari cu asociatii privind capitalul
Decontari din operatii in curs de clarificare
Deficiente conditione
Deficit
Deflatie
Defunct
Deghizare
Delapidarea
Delegant
Delegare
Delegat
Delegatar
Delegatie
Delegatie imperfecta
Delegatie perfecta
Delegatus non potest delegare
Deliberare
Delict
DEM
Denunt
Deontologie
Dependinte
Deponent
Depou
Depozit (contract de)
Depozit bancar
Depozit hotelier
Depozit la termen
Depozit la vedere
Depozit national reglementar
Depozit necesar
Depozit neregulat
Depozit propriu-zis
Depozit sechestru
Depozit spitalicesc
Depozit voluntar
Depozitar
Depreciere
Depresiune economica
Depunere
DEQ - Delivered ex quai, duty paid - livrat la chei, taxe vamale platite
Derivate
Derivatie
DES - Delivered ex ship - livrat pe nava
Descarcare a barcii
Deschidere a succesiunii
Descoperit
Descriere a postului
Desesizare
Desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat
Desherenta
Desistare
Despagubire
Despagubire in compensare
Detailist
Detentie
Detentie precara
Detentor al cambiei
Detentor precar
Detinator precar
Detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori
Deturnare de fonduri
Devalmasie
Deviz
Deviz financiar
Deviz general
Deviz pe categorii de lucrari
Deviz pe obiect
Devize
Devize aur
Devize forte
Devolutiune succesorala
Deweight
DEX
Dezbateri
Dezdaunare
Dezinvestire
Dezmembraminte ale dreptului de proprietate
Dezmostenire
Dezmostenire directa
Dezmostenire indirecta
Dezmostenire sanctiune
Diagrama
Diata
Diferenta de conversie
Diferenta de pret la marfuri
Diferenta de pret la produsele vandute
Diferente de conversie-activ
Diferente de conversie-pasiv
Diferentele din reevaluare
Directie
Directiva
Director
Director general
Director tehnic si de productie
Diriginte de posta
Disagio
Discernamant
Disciplina muncii
Discont
Discontare a politelor
Discontinuitate a posesiei
Discount
Disjungere
Dispecerat
Dispecerizare
Disponibilitati
Dispozitie
Dispozitie cu caracter precativ
Dispozitie de livrare
Dispozitie de plata
Dispozitie de plata cu factura
Dispozitie de plata-incasare catre casierie
Dispozitie de plata-incasare catre casierie (colectiva)
Distribuitor
Distributie exclusiva
Distrugere
Distrugere calificata
Distrugere din culpa
Dividend
Dividend definitiv
Dividend fictiv
Dividend fix
Dividend provizoriu
Dividend real
Dividend variabil
Divizare
Divizare prin absorbtie
Divizare prin crearea de societati noi
Divizibilitate a obligatiilor
Divulgare
Divulgare a secretului economic
Dizolvare a societatii comerciale
DJIA
DKK
Dobanda
Dobanda activa
Dobanda ajustata
Dobanda anterioara punerii in exploatare
Dobanda bruta
Dobanda compusa
Dobanda comuna
Dobanda constanta
Dobanda creditoare
Dobanda curenta
Dobanda debitoare
Dobanda fixa
Dobanda in suferinta
Dobanda la dobanda
Dobanda Lombard
Dobanda moratorie
Dobanda negativa
Dobanda neta
Dobanda nominala
Dobanda pasiva
Dobanda real pozitiva
Dobanda reala
Dobanda simpla
Dobanda variabila
Dobanzi-conturi asociati
Document
Document contabil
Document cu regim special
Document cumulativ
Document de dispozitie
Document de evidenta
Document de sinteza
Document justificativ
Document primar
Dol
Dol direct
Dol indirect
Doli capax
Doli incapax
Domeniu public
Domiciliu
Domiciliu ales
Domiciliu conventional
Domiciliu de drept comun
Domiciliu legal
Domiciliu voluntar
Donatar
Donatie (contract de)
Donatie cu sarcina
Donatie de bunuri viitoare
Donatie deghizata
Donatie indirecta
Donatie intre soti
Donatie prin interpunere de persoane
Donatie simulata
Donator
Dota
Drept
Drept absolut
Drept afectat de modalitati
Drept al autorului de a aduce opera la cunostinta publicului
Drept comun
Drept de a fi informat
Drept de a fi recunoscut ca autor
Drept de abitatie
Drept de acrescamant
Drept de adaugire
Drept de administrare
Drept de autor
Drept de autorizare a inchirierii operei de creatie intelectuala
Drept de comunicare publica prin intermediul inregistrarilor sonore audio-vizuale
Drept de coproprietate
Drept de corectie
Drept de creanta
Drept de crestere
Drept de desherenta
Drept de difuzare secundara
Drept de dispozitie
Drept de distributie al autorului
Drept de divulgare
Drept de extindere
Drept de folosinta
Drept de gaj general
Drept de inventator
Drept de monopol
Drept de optiune
Drept de optiune succesorala
Drept de posesie
Drept de preemtiune
Drept de preferinta
Drept de prioritate
Drept de prioritate de prim depozit
Drept de proprietate
Drept de proprietate afectat de modalitati
Drept de proprietate anulabila
Drept de proprietate comuna
Drept de proprietate in devalmasie
Drept de proprietate industriala
Drept de proprietate literara
Drept de proprietate particulara
Drept de proprietate pe cote parti obisnuita sau temporara
Drept de proprietate pe cote-parti
Drept de proprietate pe cote-parti fortata si perpetua
Drept de proprietate privata
Drept de proprietate publica
Drept de proprietate pur si simplu
Drept de proprietate revocabila
Drept de proprietate rezolubila
Drept de regres
Drept de reprezentare sau executare
Drept de reproducere si difuzare
Drept de retentie
Drept de semnatura
Drept de servitute
Drept de subscriere
Drept de subscriptie
Drept de suita
Drept de superficie
Drept de urmarire
Drept de uz
Drept de uzufruct
Drept eventual
Drept exclusiv de a pune in circulatie
Drept exclusiv de folosire a inventiei
Drept imobiliar
Drept la actiune
Drept la brevet de inventie
Drept la folosirea inventiei de catre un tert
Drept la inviolabilitatea operei si la folosirea ei in conditii potrivite cu natura acesteia
Drept la marca de fabrica, de comert sau de serviciu
Drept la paternitatea operei
Drept la reparatia patrimoniala a prejudiciilor suferite de autor in caz de folosire fara drept a operei
Drept mobiliar
Drept natural
Drept obiectiv
Drept patrimonial
Drept patrimonial de autor
Drept personal
Drept personal nepatrimonial
Drept personal nepatrimonial de autor
Drept pozitiv
Drept principal
Drept public
Drept pur si simplu
Drept real
Drept real accesoriu
Drept real de folosinta
Drept real principal
Drept real principal derivat din dreptul de proprietate
Drept relativ
Drept secundar
Drept subiectiv
Drept subiectiv civil
Drept tabular
Drept viitor
Dreptate
Dreptul administrativ
Dreptul canonic
Dreptul civil
Dreptul comercial
Dreptul comercial international
Dreptul constitutional
Dreptul familiei
Dreptul financiar
Dreptul funciar
Dreptul intern
Dreptul international
Dreptul international privat
Dreptul international public
Dreptul muncii
Dreptul penal
Dreptul privat
Dreptul procesual civil
Dreptul procesual penal
Drepturi banesti - Chenzina a II-a
Drepturi banesti - Chenzina I
Drepturi civile
Drepturi de personal
Drepturi morale
Drepturi Speciale de Tragere
Dresare
DST
DTB
Dubla impunere
Dublu legat conditional
Dumping
Durata a ciclului de productie
Durata de parcurs
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z
281 Documente Anexe la Codul Muncii