Ordonanta de Urgenta a Guvernului 23/2017
pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social

Tematici Dialog social

Fisa actului

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 214 din 29 martie 2017
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 29 martie 2017

Ascunde

Având în vedere insuficiența reglementărilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, referitoare la înființarea Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social prin preluarea structurilor și activităților Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic și prin preluarea structurilor și activităților aferente dialogului social de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,

ținând cont că în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 nu sunt cuprinse reglementări referitoare la corelarea Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, a Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliul Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

dată fiind necesitatea transferării atribuțiilor și sarcinilor în domeniul dialogului social stabilite prin Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale către Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, pentru a asigura desfășurarea în noul cadru organizatoric a activității Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social,

având în vedere că este necesară asigurarea predictibilității și previzibilității legii în fața terților,

întrucât Legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 nu a fost adoptată în Parlament, iar Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 produce deja efecte,

ținând cont de faptul că elementele sus-menționate se referă la o situație extraordinară, iar neadoptarea de măsuri imediate în sensul celor preconizate, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanță de urgență, determină consecințe negative, în sensul afectării unui interes public, respectiv al salariaților care, în situația în care un contract colectiv de muncă sau actele adiționale aferente, la nivel de sector de activitate sau de grup de unități, nu este înregistrat conform prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul/ordonatorul de credite nu îl poate pune în aplicare deși părțile semnatare s-au înțeles asupra conținutului său,

totodată prin neemiterea dovezii de reprezentativitate, în conformitate cu Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sindicatele nu își pot exercita obligațiile legale, acelea de a-și reprezenta membri în fața unor terți precum angajatori, instanțe de judecată, instituții publice,

reținându-se că în cazul neadoptării măsurilor propuse se instituie un blocaj în aplicarea legislației dialogului social și nu se poate asigura desfășurarea activității Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -                                 

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Muncii și Justiției Sociale" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social", iar sintagma "ministrul muncii și justiției sociale" se înlocuiește cu sintagma "ministrul consultării publice și dialogului social".

2. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. -

La articolul 11 alineatul (2) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 2 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) 15 membri reprezentând societatea civilă, constituind partea societății civile, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social în conformitate cu prevederile art. 12, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizațiilor pentru protecția consumatorilor, comunității științifice și academice, organizațiilor de agricultori, organizațiilor de pensionari, organizațiilor comunităților locale, asociațiilor care reprezintă familia și persoanele cu dizabilități și al altor organizații neguvernamentale cu activități în domeniile de competență ale Consiliului Economic și Social."

   
 

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul consultării publice și dialogului social,
Gabriel Petrea
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

București, 22 martie 2017.

Nr. 23.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Legea nr. 62/2011)

LISTA
cuprinzând ministerele și alte instituții publice în cadrul cărora se vor organiza comisii de dialog social

1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

2. Ministerul Mediului

3. Ministerul Afacerilor Interne

4. Ministerul Afacerilor Externe

5. Ministerul Apărării Naționale

6. Ministerul Finanțelor Publice

7. Ministerul Justiției

8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

9. Ministerul Educației Naționale

10. Ministerul Muncii și Justiției Sociale

11. Ministerul Economiei

12. Ministerul Energiei

13. Ministerul Transporturilor

14. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

15. Ministerul Sănătății

16. Ministerul Culturii și Identității Naționale

17. Ministerul Apelor și Pădurilor

18. Ministerul Cercetării și Inovării

19. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

20. Ministerul Tineretului și Sportului

21. Ministerul Turismului

22. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

23. Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social

24. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

25. Agenția Națională pentru Achiziții Publice

281 Documente Anexe la Codul Muncii