Ordonanta de Urgenta a Guvernului 130/2021
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Fisa actului

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1202 din 18 decembrie 2021
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 2021

Ascunde

(publicăm aici doar modificările aduse Codului Muncii)

Art. XLVI.

După alineatul (2) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

"(21) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(22) Prevederile alin. (21) se aplică şi pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni."

281 Documente Anexe la Codul Muncii