Ordinul 635/1348/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Stati

Fisa actului

Ordinul 635/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 308 din 19 aprilie 2019
Emitent: Ministerul Muncii și Justiției Sociale / Institutul Național de Statistică
Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2019

Ascunde

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Institutul Național de Statistică

În baza:

- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

- art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată;

- Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România; și

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. -

Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
 

Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi

Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

       
 

Nr. crt.

Denumirea ocupației

Cod COR

 

1.

inginer de dezvoltare a produselor software

251207

 

2.

inginer în instrumentație de măsură

215242

 

3.

inginer în realizarea, întreținerea și dezvoltarea aplicațiilor web

251208

 

4.

inginer în sisteme optice

214956

 

5.

podiatru

226926

 

6.

șef stație OTF (operator transport feroviar)

132455

- Se redenumește ocupația "administrator imobile" cu "administrator de condominii" și păstrează același cod 515303 în grupa de bază 5153 "Administratori de clădiri".

- Se redenumește ocupația "șofer autobuz" cu "conducător auto transport rutier de persoane" și păstrează același cod 833101 în grupa de bază 8331 "Șoferi de autobuze și tramvaie".

- Se redenumește ocupația "șofer autocamion/mașină de mare tonaj" cu "conducător auto transport rutier de mărfuri" și păstrează același cod 833201 în grupa de bază 8332 "Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj".

- Se mută ocupația "operator umplere recipiente GPL" din grupa de bază 9329 "Muncitori în industria prelucrătoare neclasificați în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 8183 "Operatori la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat" la codul 818305.

- Se mută ocupația "îmbuteliator fluide sub presiune" din grupa de bază 9329 "Muncitori în industria prelucrătoare neclasificați în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 8183 "Operatori la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat" la codul 818306.

281 Documente Anexe la Codul Muncii