Ordinul 1348/2022
privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Tematici COR

Fisa actului

Având în vedere dispozițiile:

– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;

– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România;

– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 1.769/DPOCMP din 25.08.2022,


în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Articolul I


Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi
p. Președintele Institutului Național de Statistică,
Gered Beatrix

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică
și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)

Nr. crt.

Denumirea ocupației

Cod COR

1.

arhitect în domeniul tehnologiei blockchain

251109

2.

designer jocuri digitale

216614

3.

dezvoltator interfața cu utilizatorul

251211

4.

dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain

251210

5.

dezvoltator jocuri digitale

251307

6.

expert în optimizarea motoarelor de căutare

251306

7.

inginer de date complexe (big data)

251212

8.

inginer de integrare

251106

9.

inginer în domeniul tehnologiilor cloud

251209

10.

inginer viziune computerizată

251108

11.

manager de conținut web

251305

12.

proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC

251107

13.

tehnician TIC

351203


----

281 Documente Anexe la Codul Muncii