Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 180 - Cerintele generale pentru realizarea documentatiilor prevazute la art. 179

Cerintele generale pentru realizarea documentatiilor prevazute la art. 179 sunt:

a) continutul sa fie in concordanta cu legislatia in domeniul securitatii si sanatatii in munca in vigoare;

b) sa prezinte informatia intr-o forma accesibila, completa si usor de asimilat;

c) continutul si realizarea sa fie in concordanta cu nivelul de pregatire al subiectilor carora li se adreseaza.

Articolul 181 - Cerintele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul SSM

Cerintele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt:

a) scenariul si regia sa asigure perceperea corecta si clara a mesajului;

b) imagine clara si sugestiva;

c) sonor clar si sugestiv;

d) forme de prezentare: filmare reala sau animatie;

e) durata proiectiei: 10-20 de minute.

Articolul 182 - Cerintele specifice pentru realizarea afiselor si pliantelor din domeniul SSM

Cerintele specifice pentru realizarea afiselor si pliantelor din domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt:

a) grafica simpla, fara greseli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei si eliminandu-se detaliile nesemnificative;

b) utilizarea unor culori vii, contrastante, in concordanta cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situatii pozitive si culori inchise pentru situatii negative;

c) sa nu aiba text sau textul sa fie scurt, concis si vizibil, cu dimensiunea literelor aleasa astfel incat sa permita citirea textului de la o distanta de 4-5 m;

d) subiectul sa ocupe circa 60% din suprafata afisului, iar marginile sa fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;

e) marimea afisului va fi aleasa in functie de scopul urmarit si locul in care va fi expus;

f) materialele din care sunt realizate sa fie adecvate mediilor in care vor fi utilizate, respectiv sa fie rezistente la actiunea factorilor din mediul in care sunt amplasate si/sau utilizate (umiditate, agenti chimici etc).

Articolul 183 - Cerintele specifice pentru realizarea brosurilor din domeniul SSM

Cerintele specifice pentru realizarea brosurilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt:

a) sa prezinte informatiile clar si concis;

b) sa se axeze pe o tema concreta;

c) sa prezinte un interes practic cat mai larg.

Articolul 184 - Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevazut la art. 179 lit. c) 1

Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevazut la art. 179 lit. c) sunt:

a) sa fie elaborat in baza unei documentari bibliografice la zi;

b) sa utilizeze terminologia specifica securitatii si sanatatii in munca;

c) sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta, respectiv angajatorii care si-au asumat atributii din domeniul securitatii si sanatatii in munca si reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor;

d) sa fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregatire al grupului-tinta caruia ii este destinat;

e) informatiile sa fie sistematizate intr-o organizare logica a continutului, orientate spre situatii concrete de munca;

f) sa evidentieze consecintele neaplicarii si/sau nerespectarii legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Articolul 185 - Cerintele specifice pentru realizarea diapozitivelor si diafilmelor

Cerintele specifice pentru realizarea diapozitivelor si diafilmelor sunt:

a) pe cat posibil sa fie realizate color si sa fie clare;

b) sa fie insotite de scheme explicative;

c) sa fie insotite de texte redactate clar si concis, fara a da nastere la interpretari;

d) sa fie realizate intr-o succesiune logica.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii