Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 57 - Obligativitatea constituirii Comitetului de securitate si sanatate in munca 1

(1) Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie in unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

(2) Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate si sanatate in munca in unitatile cu un numar mai mic de 50 de lucratori in functie de natura activitatii si de riscurile identificate.

(3) In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca; numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare si functionare.

(4) Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie si in cazul activitatilor care se desfasoara temporar, respectiv cu o durata mai mare de 3 luni.

(5) In unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, unde nu s-a constituit comitet de securitate si sanatate in munca, atributiile acestuia revin reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

Articolul 58 - Membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca 1

(1) Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din urmatorii membri:

a) angajator sau reprezentantul sau legal;

b) reprezentanti ai angajatorului cu atributii de securitate si sanatate in munca;

c) reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor;

d) medicul de medicina a muncii.

(2) Numarul reprezentantilor lucratorilor este egal cu numarul format din angajator sau reprezentantul sau legal si reprezentantii angajatorului.

(3) Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca.

Articolul 59 - Durata mandatului pentru reprezentantii lucratorilor in CSSM

(1) Reprezentantii lucratorilor in comitetul de securitate si sanatate in munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.

(2) In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate in munca, acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.

Articolul 60 - Desemnarea reprezentantilor lucratorilor in CSSM 1

(1) Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare.

(2) Reprezentantii lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

(3) Numarul minim al reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca se stabileste in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere/unitate, dupa cum urmeaza:

a) de la 10 la 100 de lucratori - 2 reprezentanti;

b) de la 101 la 500 de lucratori - 3 reprezentanti;

c) de la 501 la 1.000 de lucratori - 4 reprezentanti;

d) de la 1.001 la 2.000 de lucratori - 5 reprezentanti;

e) de la 2.001 la 3.000 de lucratori - 6 reprezentanti;

f) de la 3.001 la 4.000 de lucratori - 7 reprezentanti;

g) peste 4.000 de lucratori - 8 reprezentanti.

Articolul 61 - Timpul necesar exercitarii atributiilor specifice de catre reprezentantii lucratorilor in CSSM

(1) Angajatorul are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca timpul necesar exercitarii atributiilor specifice.

(2) Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin:

a) 2 ore pe luna in unitatile avand un efectiv de pana la 99 de lucratori;

b) 5 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 100 si 299 de lucratori;

c) 10 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 300 si 499 de lucratori;

d) 15 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 500 si 1.499 de lucratori;

e) 20 de ore pe luna in unitatile avand un efectiv de 1.500 de lucratori si peste.

(3) Instruirea necesara exercitarii rolului de membru in comitetul de securitate si sanatate in munca trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru si pe cheltuiala unitatii.

Articolul 62 - Presedintele CSSM

Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca.

Articolul 63 - Nominalizarea membrilor CSSM. Aducerea la cunostinta lucratorilor a componentei CSSM

Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor.

Articolul 64 - Alti participanti la intrunirile CSSM 1

(1) La intrunirile comitetului de securitate si sanatate in munca vor fi convocati sa participe lucratorii desemnati, reprezentantii serviciului intern de prevenire si protectie si, in cazul in care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire si protectie, reprezentantii acestora.

(2) La intrunirile comitetului de securitate si sanatate in munca pot participa inspectori de munca.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii