Legislatie
SSM, SU, PSI

SSM, SU, PSI

! Data Denumire
2012
05-17
Norma metodologica din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (aprobata prin HG 301/2012)
2011
12-27
HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
2010
09-27
HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
2007
07-13
HG 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
2007
03-29
Norma Metodologica din 28 februarie 2007 generala de aparare impotriva incendiilor (aprobata prin Ordinul 163/2007)
! 2006
12-18
Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r.1)
!! 2006
10-30
Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)
2006
10-03
HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
2006
08-23
HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
2006
08-09
HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
!! 2006
07-26
Legea securitatii si sanatatii in munca (legea 319/2006)
! 2006
07-21
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
! 2005
11-29
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
! 2005
11-14
OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
! 2003
10-27
OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
! 2003
07-22
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
2002
06-27
Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (republicata si actualizata) (r.1)
281 Documente Anexe la Codul Muncii