Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 111
Periodicitatea adunarilor. Subiectele dezbaterii

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

(a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii;

b1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 57. din Legea nr. 441/2006.

Alineatul (2) litera a) a fost modificata prin punctul 58. din Lege nr. 441/2006.

Alineatul (2) litera b) a fost modificata prin punctul 58. din Lege nr. 441/2006.

Alineatul (2) litera b1) a fost modificata prin punctul 10. din OUG nr. 82/2007.

Alineatul (2) litera c) a fost modificata prin punctul 58. din Lege nr. 441/2006.

Alineatul (2) litera d) a fost modificata prin punctul 58. din Lege nr. 441/2006.

Acte conexe

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii