Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 36
Cererea de inmatriculare a societatii in registrul comertului

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, daca este cazul, primii membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. Ei raspund in mod solidar pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaza prin neindeplinirea acestei obligatii. 

(2) Cererea va fi insotita de:

  1. actul constitutiv al societatii;
  2. dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
  3. dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;
  4. in cazul aporturilor in natura subscrise si varsate la constituire, actele privind proprietatea, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; 
  5. actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;
  6. declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a primilor administratori si, dupa caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere si, daca este cazul, a primilor cenzori, ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege; 
  7. alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii. 

   (3) Abrogat prin punctul 26. din Lege nr. 441/2006 incepand cu 01.12.2006.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 441/2006.

Alineatul (2) litera d) a fost modificata prin punctul 24. din Lege nr. 441/2006.

Alineatul (2) litera f) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 82/2007.

Alineatul (2) litera g) a fost introdusa prin punctul 25. din Lege nr. 441/2006.

Acte conexe

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii