Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 3
Raspunderea pentru obligatiile sociale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

(2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati.

(3) Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Adnotãri
Comentariu
Caracterul raspunderii asociatilor in cazul SRL

Raspunderea asociatilor in cazul SRL-urilor are un caracter subsidiar, intervenind numai dupa epuizarea raspunderii societatii si numai in situatie de faliment, cand creditorii sociali nu sunt satisfacuti prin urmarirea patrimoniului societar.

Societatea comerciala cu raspundere limitata participa in nume propriu la stabilirea unor raporturi juridice si isi asuma obligatiile care decurg din contracte, cu respectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta.

A se vedea art. 72 si 73 Legea 31/1990.

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii