Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 208 - Instanta competenta in solutionarea conflictelor individuale de munca 1

Conflictele individuale de munca se solutioneaza in prima instanta de catre tribunal.

Articolul 209 - Stabilirea instantelor judecatoresti competente in solutionarea conflictelor individuale de munca

(abrogat)

Instantele judecatoresti competente sa judece cereri referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se stabilesc prin lege.

Articolul 210 - Circumscriptia unde se adreseaza cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca 1

Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza tribunalului in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul.

Articolul 211 - Termenele de formulare a cererilor referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca 1

Cererile pot fi formulate de cei ale caror drepturi au fost incalcate dupa cum urmeaza:

a) masurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani, pot fi contestate in termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura dispusa;

b) constatarea nulitatii unui contract individual de munca poate fi ceruta de parti pe intreaga perioada in care contractul respectiv se aplica;

c) plata despagubirilor pentru pagubele cauzate si restituirea unor sume care au format obiectul unor plati nedatorate pot fi cerute in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Articolul 212 - Celeritatea judecarii cererilor referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca

(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca vor fi judecate cu celeritate.

(2) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile.

Articolul 213 - Citarea partilor in cazul conflictelor individuale de munca

Partile sunt legal citate daca citatia le-a fost inmanata cel putin cu 5 zile inaintea judecarii.

Articolul 216 - Completarea reglementarilor referitoare la procedura de solutionare a conflictelor individuale de munca

Dispozitiile prezentei legi referitoare la procedura de solutionare a conflictelor individuale de munca se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii