Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 137
Partile contractului colectiv de munca in sectorul bugetar

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(abrogat)

Fisa articolului
Adnotãri
Modificãri
Abrogare prin Legea 1/2016

Articolul a fost abrogat prin Legea 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011. Textul inițial era:

In sectorul bugetar, partile contractului colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii, reprezentati dupa cum urmeaza:

A. din partea angajatorilor:

a) la nivel de unitate, de catre conducatorul institutiei bugetare sau de catre persoana mandatata in acest scop;

b) la nivel de grup de unitati, de catre reprezentantul legal al ordonatorilor principali de credite;

c) la nivel de sector de activitate, de catre reprezentantul legal al autoritatii publice centrale competente;

B. din partea angajatilor, la nivel de unitate, grup de unitati sau sector de activitate, de organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative conform prevederilor prezentei legi, in caz contrar aplicandu-se prevederile art. 135.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii