Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 113 - Desemnarea membrilor in Comitetul Economic si Social European

(abrogat)

Desemnarea membrilor in Comitetul Economic si Social European se face dupa cum urmeaza:

a) cate 5 membri desemnati prin consens sau, in caz de dezacord, prin vot de catre fiecare parte reprezentata in Consiliul Economic si Social;

b) in cazul in care desemnarea nu se face cu cel putin 30 de zile inaintea termenului prevazut pentru nominalizarea reprezentantilor in Comitetul Economic si Social European, desemnarea va fi facuta de catre Guvern.

Articolul 114 - Bugetul Consiliului Economic si Social. Indemnizatiile membrilor. Alte surse de venit.

(abrogat)

(1) Consiliul Economic si Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat.

(2) Pentru activitatea desfasurata, membrii Consiliului Economic si Social primesc o indemnizatie in cuantum de 20% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.

(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic si Social au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum de pana la 10% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.

(4) Cuantumul indemnizatiilor prevazute la alin. (3) se stabileste de plenul Consiliului Economic si Social, cu incadrarea in sumele aprobate prin buget cu aceasta destinatie.

(5) Proiectul bugetului Consiliului Economic si Social se aproba de catre plenul Consiliului Economic si Social.

(6) Pentru organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile curente si cheltuielile de capital;

b) indemnizatiile si contributiile sociale aferente pentru membrii Consiliului Economic si Social si pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social;

c) plata cotizatiilor anuale datorate organizatiilor internationale la care Consiliul Economic si Social este afiliat;

d) sumele necesare realizarii analizelor si studiilor prevazute in atributiile Consiliului Economic si Social la art. 86 lit. c);

e) sumele necesare platii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic si Social.

(7) Consiliul Economic si Social poate primi donatii si sponsorizari in conditiile legii.

Articolul 115 - Personalul Consiliului Economic si Social

(abrogat)

Personalul Consiliului Economic si Social este contractual si are urmatoarea structura:

a) personalul de specialitate si tehnico-administrativ;

b) expertii comisiilor de specialitate permanente.

Articolul 116 - Drepturile de delegare pentru membrii Consiliului Economic si Social sau ai comisiilor de specialitate

(abrogat)

In cazul in care membrii Consiliului Economic si Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza in interesul serviciului, in tara sau in strainatate, pot beneficia de drepturile de delegare prevazute de legislatia in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar.

Articolul 117 - Colaboratorii externi ai Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Pentru elaborarea unor studii in domeniul economico-social stabilite de catre plen, Consiliul Economic si Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din invatamantul superior, cercetatori stiintifici, magistrati sau alti specialisti, in conditiile legii.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileste prin negociere directa, in raport cu complexitatea si importanta lucrarii ce urmeaza sa fie elaborata, fara a putea depasi, lunar, salariul de baza maxim stabilit de lege pentru functia de consilier gradul I A din cadrul Consiliului Economic si Social.

Articolul 118 - Personalul de specialitate si tehnico-administrativ al Consiliului Economic si Social

(abrogat)

Personalul de specialitate si tehnico-administrativ functioneaza in cadrul secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social si se incadreaza in conditiile legii.

Articolul 119 - Accesul Consiliului Economic si Social la datele si informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor

(abrogat)

(1) Potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Economic si Social are dreptul sa solicite datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor acestuia.

(2) Pastrarea si folosirea datelor si informatiilor se vor face cu respectarea gradului de confidentialitate precizat de emitent.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii