Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 107 - Definirea, rolul, conducerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic si Social care analizeaza problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite si care propun plenului masuri de solutionare a acestora.

(2) In cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative inaintate de initiatori si sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii plenului Consiliului Economic si Social.

(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit prin rotatie de catre fiecare parte.

(4) Presedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru si problemele care urmeaza a fi dezbatute si le propune aprobarii prin vot membrilor comisiei.

Articolul 108 - Felul comisiilor de specialitate ale Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) In structura Consiliului Economic si Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.

(2) Comisiile de specialitate permanente sunt urmatoarele:

a) Comisia pentru dezvoltare economica, competitivitate si mediu de afaceri;

b) Comisia pentru incluziune sociala si protectie sociala;

c) Comisia pentru relatiile de munca si politica salariala;

d) Comisia pentru agricultura, dezvoltare rurala si protectia mediului;

e) Comisia pentru educatie, formare profesionala, sanatate si cultura;

f) Comisia pentru protectia consumatorului si concurenta loiala;

g) Comisia pentru cooperatie, profesii liberale si activitati independente;

h) Comisia pentru drepturi si libertati cetatenesti;

i) Comisia pentru administratie publica si ordine publica.

(3) Prin regulamentul propriu de organizare si functionare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc in domenii specifice de activitate.

Articolul 109 - Obligativitatea apartenentei la cel putin o comisie permanenta

(abrogat)

Fiecare membru al Consiliului Economic si Social face parte obligatoriu din cel putin o comisie permanenta.

Articolul 110 - Numarul membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Numarul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social este de minimum 5, repartizati conform acordului partilor.

(2) Pana la concurenta numarului de 5 membri ai fiecarei comisii, partile vor desemna ca membri in comisii experti in domeniul de activitate al acesteia. In acest caz, procedura de numire a expertilor se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Economic si Social.

Articolul 111 - Procedura de lucru a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Economic si Social

(abrogat)

Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii