Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 104 - Alegerea, validarea si revocarea presedintelui Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Presedintele Consiliului Economic si Social este ales prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor Consiliului Economic si Social.

(2) Presedintele Consiliului Economic si Social este validat de Parlament pentru un mandat de 4 ani.

(3) Revocarea presedintelui Consiliului Economic si Social se face de catre Parlament, la propunerea plenului Consiliului Economic si Social, adoptata cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor.

(4) Functia de presedinte al Consiliului Economic si Social este asimilata din punctul de vedere al indemnizarii celei de ministru, iar functia de vicepresedinte celei de secretar de stat.

(5) Presedintele Consiliului Economic si Social este ordonator principal de credite.

Articolul 105 - Atributiile presedintelui Consiliului Economic si Social

(abrogat)

Presedintele Consiliului Economic si Social indeplineste urmatoarele atributii:

a) reprezinta Consiliul Economic si Social in fata Parlamentului, a Guvernului si a celorlalte autoritati publice, precum si in relatiile cu persoanele fizice si juridice;

b) semneaza actele Consiliului Economic si Social;

c) angajeaza si, dupa caz, numeste, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic si Social;

d) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii sau hotararilor plenului.

Articolul 106 - Atributiile vicepresedintilor Consiliului Economic si Social

(abrogat)

Atributiile vicepresedintilor Consiliului Economic si Social se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii