Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 86 - Atributiile Consiliului Economic si Social

(abrogat)

Consiliul Economic si Social este organism consultativ pentru Parlamentul si Guvernul Romaniei si are urmatoarele atributii:

a) avizeaza actele normative din domeniile de competenta prevazute la art. 83 alin. (2), initiate de Guvern sau de Parlament, invitand initiatorii la dezbaterea actelor normative;

b) elaboreaza, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie initiativa, analize si studii privind realitatile economice si sociale;

c) semnaleaza Guvernului sau Parlamentului aparitia unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;

d) urmareste indeplinirea obligatiilor ce decurg din Conventia nr. 144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificata de Romania prin Legea nr. 96/1992.

Articolul 87 - Avizul consultativ al Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Initiatorii proiectelor de acte normative din domeniile de competenta prevazute la art. 83 alin. (2) au obligatia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic si Social. Initiatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, atat in comisiile permanente, cat si in plenul Consiliului Economic si Social, la invitatia acestuia.

(2) Avizul prevazut la alin. (1) va insoti in mod obligatoriu proiectul de act normativ, pana la adoptare.

(3) Avizele favorabile nu se motiveaza.

(4) Avizele cu observatii si propuneri vor cuprinde motivarea completa a fiecarei obiectii sau propuneri.

(5) Avizele nefavorabile vor cuprinde in mod obligatoriu motivarea acestora.

(6) Avizele se adopta prin votul plenului, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor Consiliului Economic si Social prezenti.

(7) In cazul in care nu se poate adopta un aviz in conditiile prevazute la alin. (3)-(6), se vor transmite initiatorului punctele de vedere ale partilor exprimate in plenul Consiliului Economic si Social.

(8) Avizul Consiliului Economic si Social sau punctele de vedere ale partilor se transmit in scris initiatorului actului normativ, sub semnatura presedintelui.

Articolul 88 - Termenul de transmitere a avizului de catre Consiliul Economic si Social

(abrogat)

(1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 86, Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative primite si de a transmite avizul sau in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primirea solicitarii.

(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1) da dreptul initiatorului sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fara avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii.

Articolul 89 - Relatiile Consiliului Economic si Social cu alte organisme si organizatii internationale

(abrogat)

Consiliul Economic si Social stabileste relatii cu organisme si organizatii internationale din domeniile social si economic.

Articolul 90 - Propuneri ale Consiliului Economic si Social pentru masuri de imbunatatire a acordurilor si conventiilor internationale

(abrogat)

Consiliul Economic si Social analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea modului de aplicare a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, precum si a programelor de asistenta initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii