Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 82 - Definirea Consiliului Economic si Social

(abrogat)

Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national dintre organizatiile patronale, organizatiile sindicale si reprezentanti ai societatii civile organizate.

Articolul 83 - Domeniile de competenta ale Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu de catre initiatorii proiectelor de acte normative din domeniul sau de competenta. Rezultatul acestei consultari se concretizeaza in avize la proiectele de acte normative.

(2) Domeniile de competenta ale Consiliului Economic si Social sunt:

a) politicile economice;

b) politicile financiare si fiscale;

c) relatiile de munca, protectia sociala si politicile salariale;

d) politicile in domeniul sanatatii;

e) educatia, cercetarea si cultura.

(3) Consiliul Economic si Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publica ori de organizatiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel national, precum si de reprezentantii societatii civile, asupra unor stari de fapt, evolutii ori evenimente economico-sociale de interes national. In urma acestor sesizari, Consiliul Economic si Social emite puncte de vedere si recomandari.

Articolul 84 - Personalitatea juridica si sediul Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Consiliul Economic si Social are personalitate juridica.

(2) Sediul Consiliului Economic si Social este in municipiul Bucuresti.

Articolul 85 - Sediul materiei pentru Consiliul Economic si Social

(abrogat)

Consiliul Economic si Social se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii