Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 75 - Scopul Consiliului National Tripartit

In vederea promovarii bunelor practici din domeniul dialogului social tripartit la cel mai inalt nivel, se constituie Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social, denumit in continuare Consiliul National Tripartit, organism consultativ la nivel national al partenerilor sociali.

Articolul 76 - Componenta Consiliului National Tripartit

Consiliul National Tripartit are urmatoarea componenta:

a) presedintii confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national;

b) reprezentanti ai Guvernului, desemnati prin decizie a primului-ministru, cel putin la nivel de secretar de stat, din fiecare minister, precum si din alte structuri ale statului, conform celor convenite cu partenerii sociali;

c) reprezentantul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Consiliului Economic si Social si alti membrii conveniti cu partenerii sociali.

Articolul 77 - Prezidarea Consiliului National Tripartit

Consiliul National Tripartit este prezidat de primul ministru, loctiitorul de drept al acestuia fiind ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.

Articolul 78 - Principale atributii ale Consiliului National Tripartit 1

Principale atributii ale Consiliului National Tripartit sunt:

a) asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat in plata;

b) dezbaterea si analiza proiectelor de programe si strategii elaborate la nivel guvernamental;

c) elaborarea si sustinerea implementarii strategiilor, programelor, metodologiilor si standardelor in domeniul dialogului social;

d) solutionarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natura sociala si economica;

e) negocierea si incheierea acordurilor si pactelor sociale, precum si a altor intelegeri la nivel national si monitorizarea aplicarii acestora;

f) analizarea si, dupa caz, aprobarea solicitarilor de extindere a aplicarii contractelor colective de munca la nivel sectorial pentru toate unitatile din sectorul respectiv de activitate;

f1) stabileşte sectoarele de activitate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

g) alte atributii convenite intre parti.

Articolul 79 - Secretariatul Consiliului National Tripartit

Secretariatul Consiliului National Tripartit este asigurat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Articolul 80 - Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National Tripartit

Consiliul National Tripartit isi elaboreaza regulamentul propriu de organizare si functionare, care se aproba in plenul acestuia.

Articolul 81 - Invitati la sedintele Consiliului National Tripartit

La sedintele Consiliului National Tripartit pot fi invitati reprezentanti ai altor autoritati ale statului sau experti, conform celor convenite intre parti.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii