Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 78
Principale atributii ale Consiliului National Tripartit

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Principale atributii ale Consiliului National Tripartit sunt:

a) asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat in plata;

b) dezbaterea si analiza proiectelor de programe si strategii elaborate la nivel guvernamental;

c) elaborarea si sustinerea implementarii strategiilor, programelor, metodologiilor si standardelor in domeniul dialogului social;

d) solutionarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natura sociala si economica;

e) negocierea si incheierea acordurilor si pactelor sociale, precum si a altor intelegeri la nivel national si monitorizarea aplicarii acestora;

f) analizarea si, dupa caz, aprobarea solicitarilor de extindere a aplicarii contractelor colective de munca la nivel sectorial pentru toate unitatile din sectorul respectiv de activitate;

f1) stabileşte sectoarele de activitate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

g) alte atributii convenite intre parti.

Fisa articolului
Adnotãri
Modificãri
Adăugare prin Legea 1/2016

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii