Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 72 - Conditiile de reprezentativitate a organizatiilor patronale 1

(1) Sunt reprezentative la nivel national sau de sector de activitate organizatiile patronale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

A. la nivel national:

a) au statut legal de confederatie patronala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 7% din angajatii din economia nationala, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;

d) au structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu din judetele Romaniei, inclusiv in municipiul Bucuresti;

B. la nivel de sector de activitate:

a) au statut legal de federatie patronala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 10% din efectivul angajatilor sectorului de activitate, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;

C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.

 

(2) Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate prevazute la alin. (1) se constata, prin hotarare, de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti, la cererea organizatiei patronale, prin depunerea la instanta a documentatiei prevazute la art. 73.

(3) Hotararea se motiveaza si se comunica in 15 zile de la pronuntare.

(4) Hotararea judecatoreasca poate fi atacata numai cu apel.*)

Articolul 73 - Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor patronale 1

Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor patronale se face astfel:

A. la nivel national:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de confederatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;*)

b) situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al confederatiei patronale, cuprinzand lista federatiilor patronale afiliate, cu specificarea unitatilor membre ale acestora, precum si a numarului total de angajati al fiecareia, certificat de inspectoratele teritoriale de munca;

c) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

B. la nivel de sector de activitate:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de federatie de catre organizatia patronala si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;*)

b) situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al federatiei patronale, cuprinzand lista unitatilor membre si numarul total de angajati ai acestora, certificat de inspectoratele teritoriale de munca, precum si copii ale documentelor de aderare a membrilor la federatie;

c) sectorul de activitate si numarul de angajati din cadrul acestuia;

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Articolul 74 - Acte depuse la MMFPS, anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii

(1) Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul Municipiului Bucuresti, confederatiile si federatiile patronale vor depune o copie scrisa si una in format electronic a respectivului dosar la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale care o va inregistra si va emite dovada in acest sens.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va afisa pe pagina de internet a institutiei dosarul, precum si orice alte informatii cu privire la reprezentativitate, puse la dispozitie de organizatiile patronale.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii