Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 51 - Nivelele de reprezentativitate 1

(1) Sunt reprezentative la nivel national, de sector de activitate, de grup de unitati si de unitate organizatiile sindicale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

A. la nivel national:

a) au statut legal de confederatie sindicala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin 5% din efectivul angajatilor din economia nationala;

d) au structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu dintre judetele Romaniei, inclusiv municipiul Bucuresti;

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unitati:

a) au statut legal de federatie sindicala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin 7% din efectivul angajatilor din sectorul de activitate sau grupul de unitati respectiv;

C. la nivel de unitate:

a) au statut legal de sindicat;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor unitatii.

 

(2) Indeplinirea de catre organizatiile sindicale a conditiilor de reprezentativitate se constata, la cererea acestora, de catre instanta care le-a acordat personalitate juridica, prin depunerea la instanta a documentatiei prevazute la art. 52.

(3) Hotararea se motiveaza si se comunica in 15 zile de la pronuntare.

(4) Hotararea judecatoreasca poate fi atacata numai cu apel.*)

Articolul 52 - Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate 1

Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate se face astfel:

A. la nivel national:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de confederatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;*)

b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind numarul total de angajati din economia nationala;

c) declaratiile semnate de reprezentantii legali ai federatiilor sindicale membre in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare federatie, precum si o situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al confederatiei sindicale cuprinzand lista federatiilor componente si numarul total de membri ai acestora;

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unitati:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de federatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor de conducere;*)

b) declaratiile semnate de reprezentantii legali ai sindicatelor componente in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum si o situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al federatiei sindicale;

c) datele Institutului National de Statistica privind numarul total de angajati din sectorul de activitate respectiv sau, in cazul grupului de unitati, declaratiile angajatorilor din grup privind numarul angajatilor fiecarei unitati;

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

C. la nivel de unitate:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;*)

b) declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri;

c) dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator;

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de munca a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Articolul 53 - Acte depuse la MMFPS si ITM, anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii

(1) Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la Tribunalul Municipiului Bucuresti, confederatiile si federatiile sindicale vor depune o copie scrisa si una in format electronic a respectivului dosar la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care o va inregistra si va emite dovada in acest sens.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va afisa pe pagina de internet a institutiei dosarul, precum si orice alte informatii cu privire la reprezentativitate puse la dispozitie de organizatiile sindicale.

(3) Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la judecatorie, sindicatele vor depune o copie scrisa si una in format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de munca, care o va inregistra si va emite dovada in acest sens.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii