Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 21 - Utilizarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul organizatiilor sindicale

Bunurile mobile si imobile din patrimoniul organizatiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fara a putea fi impartite intre acestia.

Articolul 22 - Dobandirea si utilizarea bunurilor mobile si imobile de catre organizatiile sindicale

(1) Organizatia sindicala poate dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului pentru care este infiintata.

(2) Organizatiile sindicale reprezentative, in conditiile legii, pot negocia prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate punerea la dispozitie a spatiilor si facilitatilor necesare desfasurarii activitatii sindicale.

(3) Pentru construirea de sedii proprii, confederatiile si federatiile sindicale reprezentative pot primi, in conditiile prevazute de lege, in concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale. Inchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta.

Articolul 23 - Bunurile dobandite de la autoritatile publice centrale sau locale, cu titlu gratuit, de catre organizatia sindicala

Bunurile mobile si imobile dobandite de catre o organizatie sindicala de la autoritatile publice centrale sau locale, cu titlu gratuit, ori primite in folosinta nu pot fi utilizate, direct sau indirect, in scopuri patrimoniale.

Articolul 24 - Deductibilitatea cotizatiei platite de membrii de sindicat 1

(1) La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.

(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Articolul 25 - Activitatile pe care le poate desfasura organizatia sindicala

Organizatia sindicala poate, in conditiile prevazute de statut:

a) sa sprijine material membrii sai in exercitarea profesiunii;

b) sa constituie case de ajutor proprii;

c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii;

d) sa infiinteze si sa administreze, in conditiile legii, in interesul membrilor sai, unitati sociale, de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii sindicale, societati comerciale, de asigurari, precum si banca proprie;

e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;

f) sa organizeze si sa sprijine material si financiar activitati cultural-artistice;

g) sa organizeze si sa desfasoare cursuri de pregatire si calificare profesionala, in conditiile legii;

h) sa desfasoare si alte activitati prevazute prin statut, in conditiile legii.

Articolul 26 - Controlul activitatii economico-financiare a organizatiilor sindicale

(1) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor sindicale se realizeaza prin comisia de cenzori, care functioneaza potrivit statutului si legislatiei in vigoare.

(2) Controlul asupra activitatii economice desfasurate de organizatiile sindicale, precum si asupra stabilirii si virarii obligatiilor fata de bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale se realizeaza de catre organele administratiei de stat competente, potrivit legii.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii