Legea 85/2020
pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Fisa actului

Legea 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 525 din 18 iunie 2020
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 21 iunie 2020

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

La articolul 260 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"i) nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 18 iunie 2020.

 

Nr. 85.

281 Documente Anexe la Codul Muncii