Legea 51/2012
privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

Fisa actului

Legea 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 182 din 21 martie 2012
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 24 martie 2012

Ascunde

In cele ce urmeaza redam doar articolul care modifica

Art. IV.

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) art. 39 alin. (3) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

b) art. 62 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 12 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare.

281 Documente Anexe la Codul Muncii