Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 120 - Respectarea prevederilor legale și a contractelor colective și individuale de muncă

(text similar cu cel al art.154 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Raporturile de muncă stabilite între angajatori şi angajaţii/lucrătorii acestora se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale, precum şi în condiţiile negociate prin contractele colective şi individuale de muncă.

(2) Încălcarea fără justificare de către una dintre părţi a obligaţiilor care îi revin potrivit alin. (1) atrage răspunderea acesteia.

Articolul 121 - Sediul materiei pentru soluționarea conflictelor colective de muncă

(vezi art.155 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Conflictele colective de muncă se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru soluţionarea conflictelor de muncă, părţile vor acţiona întotdeauna cu bună-credinţă, cu scopul asigurării unui climat de încredere reciprocă pe timpul şi după finalizarea conflictului de muncă, în vederea aplicării eficiente a procedurilor stabilite de prezenta lege.

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii