Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 103
Participarea la negocierea ccm la nivelul sectoarelor a confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel naţional

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.135(4) din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, conform prezentei legi, pot participa la negocierea contractelor colective de muncă la nivelul sectoarelor de negociere colectivă în care au patronate/sindicate/federaţii membre, după caz, la solicitarea şi în baza mandatului din partea acestora.

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Art.103 a fost modificat de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform prezentei legi pot participa la negocierea contractelor colective de muncă la nivelul sectoarelor de negociere colectivă în care au federaţii membre, la solicitarea şi în baza mandatului din partea acestora."

281 Documente Anexe la Codul Muncii