Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 90
Domeniile de activitate ale comisiilor de dialog social

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(text similar cu cel al art.121 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Comisiile de dialog social au caracter consultativ şi activitatea lor vizează, în special, următoarele:

a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economicosocial;

c) alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

281 Documente Anexe la Codul Muncii