Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 58
Calitatea de reprezentanţi. Numărul. Durata mandatului. Interdicții

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Pot avea calitatea de reprezentanţi ai angajaţilor/lucrătorilor persoanele care sunt încadrate la angajator pe baza unui contract individual de muncă sau raport de serviciu şi au împlinit vârsta de 18 ani.

(2) Numărul de reprezentanţi aleşi ai angajaţilor/lucrătorilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul, în funcţie de numărul total de angajaţi/lucrători. Dacă nu se realizează acordul, numărul de reprezentanţi aleşi ai angajaţilor/lucrătorilor nu poate fi mai mare de:

a) 2 reprezentanţi, la angajatorii care au sub 100 de angajaţi/lucrători;

b) 3 reprezentanţi, la angajatorii care au între 101 şi 500 de angajaţi/lucrători;

c) 4 reprezentanţi, la angajatorii care au între 501 şi 1.000 de angajaţi/lucrători;

d) 5 reprezentanţi, la angajatorii care au între 1.001 şi 2.000 de angajaţi/lucrători;

e) 6 reprezentanţi, la angajatorii care au peste 2.000 de angajaţi/lucrători.

(3) Durata mandatului reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

(4) Persoanele care ocupă funcţii de conducere care asigură reprezentarea administraţiei în raporturile cu angajaţii/lucrătorii sau care participă la decizia conducerii întreprinderii la nivelul unităţii nu pot fi aleşi ca reprezentanţi ai angajaţilor/lucrătorilor.

(5) Reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor nu pot desfăşura activităţi ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

(6) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege pentru alegerea reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor.

281 Documente Anexe la Codul Muncii