Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 39 - Hotărârile asupra patrimoniului în cazul reorganizării unei organizații sindicale

(text similar cu art.36 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale, hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut.

Articolul 40 - Dizolvarea unei organizații sindicale

(vezi art.37 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea organelor de conducere competente, adoptată conform statutelor proprii.

Articolul 41 - Distribuirea patrimoniului în caz de dizolvare a organizației sindicale

(vezi art.38 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) În cazul dizolvării, patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau, în lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotărârii organelor de conducere competente.

(2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului şi nici organele de conducere competente nu au luat o hotărâre în această privinţă, instanţa competentă să decidă asupra dobândirii personalităţii juridice, la cererea oricărui membru al organizaţiei sindicale, hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului.

Articolul 42 - Înscrierea dizolvării în registrul special al sindicatelor 1

(același text cu cel al art.39 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) În termen de 5 zile de la dizolvare, conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente care a operat înscrierea ei în registrul special al sindicatelor ca persoană juridică să facă menţiunea dizolvării organizaţiei sindicale.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), orice membru al organizaţiei sindicale poate cere instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (1).

(3) Menţiunea prevăzută la alin. (1) se va face pe pagina şi la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1) şi/sau la art. 49 alin. (1).

Articolul 43 - Interdicții privind dizolvarea organizațiilor sindicale. Cererile de dizolvare solicitate de terți.

(vezi art.40 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte normative şi administrative ale autorităţilor administraţiei publice sau hotărâri ale angajatorului/organizaţiilor patronale.

(2) În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire, orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză, în baza unei cereri motivate.

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii