Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 32
Asistența de către persoane terțe

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(nu există în Legea 62/2022 privind dialogul social, abrogată prin prezenta lege)

(1) Pe parcursul exercitării dreptului la informare şi consultare, precum şi în cadrul negocierilor colective, organizaţiile sindicale şi/sau reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, după caz, pot fi asistaţi de terţe persoane desemnate de aceştia.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi desemnate de organizaţiile sindicale şi/sau de reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, după caz, şi vor avea acces la totalitatea informaţiilor disponibile în cadrul procesului de informare şi consultare sau în negocierea colectivă.

(3) Regimul informaţiilor confidenţiale aplicabil angajaţilor/lucrătorilor, reprezentaţi conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, şi persoanelor prevăzute la alin. (1) este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Adnotãri
Modificãri
Modificari prin OUG 42/2023

Art.32 (3) a fost modificat de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"(3) Regimul informaţiilor confidenţiale la care sunt supuşi angajaţii/lucrătorii, reprezentaţi conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, şi experţii este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii